Neural Network World – International Journal on Non-standard Computing and Artificial Intelligence

Charakteristika:

  • Časopis zaměřený na progresivní informační technologie, zejména na umělé neuronové sítě, fuzzy systémy a vysoce paralelní výpočetní techniku.

ISSN:

  • 1210-0552

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Zdeněk Votruba

Kontakt:

  • Konviktská 20, 110 00 Praha 1
  • tel.: 224 359 549
  • e-mail: nnw@fd.cvut.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.