Naše společnost

Charakteristika:

  • Časopis Naše společnost je odborným multidisciplinárním periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vydávaným od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný. Vychází dvakrát ročně, v tištěné a elektronické verzi.

ISSN:

  • print: 1214-438X, online: 2336-1646

Vychází:

  • 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Mgr. et Mgr. Anežka Příběnská

Kontakt:

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.