Mathematica Bohemica

Charakteristika:

  • Časopis zveřejňuje původní vědecké práce ze všech oblastí matematiky. Je pokračováním Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky, založeného v roce 1872; od roku 1991 je vydáván pod současným názvem. Je zařazen v databázích Zentralblatt MATH a Mathematical Reviews.

ISSN:

  • 0862-7959 (dříve 1802-114X)

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • doc. RNDr. Dagmar Medková, CSc.

Kontakt:

  • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
    Žitná 25, 115 67 Praha 1
  • tel.: 220 090 733
  • e-mail: mathbohem@math.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.