Listy filologické (Folia philologica)

Charakteristika:

  • Časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia, založený r. 1874. Obsahem jsou klasická studia a tradice středověké a raněnovověké střední Evropy (lingvistika, kulturní historie, filozofie atd.), bádání o historii českého jazyka a literatury.

ISSN:

  • 0024-4457

Vychází:

  • 4× ročně (dvě dvojčísla)

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Martin Svatoš

Kontakt:

  • Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet pro klasická studia
    Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
  • tel.: 234 612 323, 234 612 313
  • e-mail: lf@ics.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.