Knihy a dějiny

Charakteristika:

  • Časopis Knihy a dějiny je odborné periodikum, které od roku 1994 vydává Knihovna AV ČR. Časopis je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy o domácí a zahraniční knihovědné produkci a informuje o konferencích a výstavách k dané tematice.
    Časopis Knihy a dějiny je recenzovaným periodikem zařazeným do databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH). V roce 2013 bude uzavřena smlouva o spolupráci s mezinárodní bibliografickou databází The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

ISSN:

  • 1210-8510

Vychází:

  • 1× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • PhDr. Anežka Baďurová

Kontakt:

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.