Journal of Hydrology and Hydromechanics / Vodohospodársky časopis

Charakteristika:

 • Mezinárodní časopis v oblasti základních věd o vodě. Přináší teoretické a experimentální studie z hydrologie a hydromechaniky včetně nenewtonských kapalin.

ISSN:

 • 0042-790X

Vychází:

 • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

 • L’ubomír Lichner, Pavel Vlasák

Kontakt:

 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  Pod Paťankou 5, 166 12 Praha 6
 • Ústav hydrológie SAV
  Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
 • e-mail: lichner@uh.savba.sk, vlasak@ih.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Tištená verze časopisu za roky 1953–2002 je ve fondu Knihovny AV ČR.