Inženýrská mechanika / Engineering Mechanics

Charakteristika:

  • Periodikum, zabývající se teoretickou, aplikovanou a experimentální mechanikou, publikuje původní práce z mechaniky těles, mechaniky tekutin a z termomechaniky.

ISSN:

  • 1210-2717, 1802-1484

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Ctirad Kratochvíl

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.