Index Seminum et Plantarum

Charakteristika:

  • Účelový sborník k výměně informací, zejména k výměně semen planých a pěstovaných rostlin.

ISSN:

  • nemá

Vychází:

  • 1× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Lenka Moravcová

Kontakt:

  • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
    252 43 Průhonice
  • tel.: 267 750 188 až 193
  • e-mail: moravcova@ibot.cas.cz

WWW:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.