XXXVI (1999), č. 4

KABELÁČ A ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

Ivan Vojtěch
Miloslav Kabeláč a Český hudební fond. /461/

VÝBOR Z KORESPONDENCE A DOKUMENTŮ

Kabeláč Českému hudebnímu fondu (1954). /461/
Kabeláč Českému hudebnímu fondu (1955). /462/
Kabeláčova žádost o finanční prostředky na cestu do Varšavy (1956). /463/
Kabeláčovo poděkování ČHF (1956). /463/
Ředitel ČHF Předsednictvu Svazu čs. skladatelů. /464/
ČHF Kabeláčovi. /465/
ČHF Kabeláčovi (Fantasie g-moll pro varhany, 1958). /465/
Kabeláč ČHF (1958). /465/
Kabeláč ČHF (skladby dokončené 1961). /466/
Kabeláč novému výboru ČHF (1964). /466/
Kabeláč ČHF (1965, práce na elektroakustické skladbě). /468/
Kabeláč ČHF (1966, práce na elektroakustické skladbě). /469/
Kabeláč ČHF (1966, Eufemias Mysterion, Invence, Ricercari). /469/
Kabeláč ČHF (1967, Ricercari, E fontibus Bohemicis). /470/
Kabeláč ČHF (1968, poděkování za gratulaci). /471/
Kabeláč ČHF (1969). /471/
Dokument z doby „normalizace“ (1975). /471/
Kabeláč ČHF (1978, poděkování za gratulaci). /472/

KABELÁČOVY POSUDKY SKLADEB PRO ČHF

Vladimír Ambros (1890–1956): Nonet. /473/
Lubor Bárta (1928–1972): Koncertantní předehra. /473/
František Bartoš (1905–1973): Trio pro hoboj, klarinet a fagot. /474/
Josef Blatný (1891–1980): Jaro, op. 44, tři písně pro střední hlas a klavír. /474/
Pavel Bořkovec (1894–1972): Lyrické obrazy “Zvířata” pro alt a klavír. /475/
Karel Böhm (1890–1973): Těšínská suita. /475/
Vasil Atanas Božinov (1888–1966): Koncert pro housle a orchestr. /476/
Jarmil Burghauser (1921–1997): Symfonie d-moll. /477/
Jarmil Burghauser: Cesty. /478/
Josef Dražan (1909–1981): Příbramská suita. /479/
Josef Dražan: Taneční rapsodie. /480/
František Emmert (*1940): Tamango. /481/
Jindřich Feld (*1925): Rapsodie pro varhany. /482/
Zdeněk Folprecht (1900–1961): IV. symfonie. /482/
Aleš Hájek (*1937): Kvartet pro lesní rohy. /483/
Aleš Hájek: Baletní pohádka pro děti. /484/
Aleš Hájek: II. symfonie pro 2 klavíry a orchestr. /485/
Aleš Hájek: Introspekce. /486/
Kabeláčův dopis A. Hájkovi (1965). /487/
Jan Hanuš (*1915): III. symfonie. /487/
Emil Hlobil (1901–1987): Dechový oktet. /488/
Ilja Hurník (*1922): Koncert pro hoboj, cembalo a smyčcový orchestr. /488/
Miloslav Ištvan (1928–1990): Refrény pro smyčcové trio. /489/
Miloslav Ištvan: Studie pro komorní orchestr. /490/
Ivan Jirko (1926–1978): Symfonie. /491/
Jan Kapr (1914–1988): Čtyři nálady. /492/
Jan Kapr: Omaggio alla tromba. /492/
Jan Klusák (*1934): Concerto grosso. /493/
Jan Klusák: Fantaisie lyrique. Hommage a Grieg. /494/
Jaroslav Kofroň (1921–1966): Concertino pro lesní roh a orchestr. /495/
Ctirad Kohoutek (*1929): Memento 1967. /495/
Marek Kopelent (*1932): Den. /498/
Václav Kučera (*1929): Diptychon. /489/
Karel Kupka (1927–1985): I. klavírní koncert. /499/
Karel Kupka (1927–1985): I. klavírní koncert. /499/
Karel Kupka: II. klavírní koncert. /500/
Karel Kupka: Studie pro klavír a bicí nástroje. /500/
Milan Kymlička (*1936): Koncert pro violoncello a komorní orchestr. /501/
Zdeněk Lukáš (*1928): Symfonie. /502/
Zdeněk Lukáš: Partita. /503/
Zdeněk Lukáš: Koncert pro saxofon a orchestr. /504/
Věroslav Neumann (*1931): Galileo Galilei. /505/
Alois Piňos (*1925): Trio pro housle, violoncello a klavír. /505/
Alois Piňos: Přišel jsem žít. /506/
Alois Piňos: Monology pro harfu sólo. /507/
Alois Piňos: Geneze. /508/
Ludvík Podéšť (1921–1968): Písně na staré motivy. /509/
Zdeněk Pololáník (*1935): Cantus psalmorum. /509/
Artuš Rektorys (*1935): 4 písňové cykly. /510/
Theodor Schaefer (1904–1969): Symfonie. /510/
Vladimír Soukup (*1930): Panychida. /512/
Vladimír Soukup: Přísaha a pomsta. /512/
Tomáš Svoboda (*1939): Ve stínu lípy. /513/
Tomáš Svoboda: Suita pro velký orchestr a mezzosoprán. /514/
Jan Tausinger (1921–1980): Sonáta pro housle a klavír. /514/
Dalibor C. Vačkář(1906–1984): Koncert pro smyčcový kvartet. /515/
Jiří Válek (*1923): Concertino pro 9 dechových nástrojů a klavír. /515/
Josef Vodák (*1927): Sonáta pro housle a klavír. /516/
Josef Vodák: Studie pro bicí nástroje. /517/
Zbyněk Vostřák (1920–1985): Váhy světla. /517/
František Vrána (1914–1975): I. symfonie. /518/
František Vrána: Klavírní koncert. /519/
Jaroslav Josef Wolf (1932–1993): Symfonie. /521/
Jaroslav Josef Wolf: Kasace pro orchestr. /522/
Jaroslav Josef Wolf: Koncertní valčík. /523/
Felix Zrno (1890–1981): Putovali hudci… /523/
Jaroslav Smolka (*1933): Poznámky ke studi slohového vývoje atonality a dodekafonie v české hudbě (teoretická práce). /524–526/

POSUDKY NA KABELÁČOVA DÍLA PRO ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

Dětem, op. 22 (K. Šrom). /527/
Sonatina pro hoboj a klavír (K. Šrom). /527–528/
Milostné písně (K. Šrom). /529/
Klavírní preludia (K. Šrom). /530–531/
Fantasia per Organo (K. Šrom). /532–533/
Šest ukolébavek, op. 29, op. 29a (I. Řezáč). /534/
Improvisace pro flétnu sólo, op. 29b (I. Řezáč). /534/
Mysterium času (M. Sokola). /535/
II. symfonie in F (A. Hába). /536/
Symfonie pro smyčcový orchestr a bicí nástroje, op. 11 (A. Hába). /537/
IV. symfonie in A (Fr. A. Kypta). /538/
Přírodě (K. Hába). /539/
Suita z hudby ke hře čínského básníka Kuo-Mo-ža (E. Hlobil). /539/
Tři melodramy z hudby ke hře čínského básníka Kuo-Mo-ža (E. Hlobil). /540/
Myslivecké písničky (Kl. Slavický). /540/
Cizokrajné motivy (I. Řezáč). /541/
Cizokrajné motivy (J. Stanislav). /541–542/
Milstná (F. Kovaříček). /543/
V. symfonie pro soprán a orchestr (K. Šrom). /543–545/
Malá suita pro klavír na čtyři ruce (K. Šrom). /546/
Suita pro saxofon a klavír (E. Hlobil). /547/
VI. symfonie pro klarinet a orchestr (K. Šrom). /547/
Zpíváme (K. Šrom). /548/
Zpíváme (Vl. Sommer). /549/
8 invencí pro bicí nástroje (M. Ištvan). /549/
Hamletovská improvisace (K. Šrom). /550–551/
Hamletovská improvisace (Vl. Sommer). /552/
Ohlasy dálav (M. Kopelent). /552–553/

KABELÁČ – ŠKOLITEL

Závěrečná zpráva k ukončení aspirantského studia I. Loudové. /555–556/

BIBLIOGRAFIE

Pavel Kordík
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1998 s doplňky z předchozích let. /559–569/