XXXVI (1999), č. 2-3

Zdeněk Nouza
Malý portrét Miloslava Kabeláče (ve formě slovníkového hesla) /131-137/

Eduard Herzog
Rozloučení s Miloslavem Kabeláčem. /138-139/

I. ODDÍL: SBORNÍK K 70. NAROZENINÁM MILOSLAVA KABELÁČE

Vladimír Lébl
Zamyšlení nad jubileem. /141-144/

Eduard Herzog
Skladatel ve zvukové laboratoři. /145-147/

Zdeněk Nouza
Kabeláčovo poselství (E fontibus Bohemicis) /148-155/

Zdeněk Nouza
Otto ricercari pro bicí nástroje. /156-166/

Xenie Dvorská
Poznámky o vztahu M. Kabeláče k orientální hudbě. /167-168/

Paul Nardin
A un ami tres cher. /169-177/

Marius Flothuis
Meinem Freund Miloslav Kabeláč zum 70. Geburtstag. /178-180/

Klement Slavický
Několik vzpomínek ze studií, společného pracoviště a ze života k životnímu jubileu Miloslava Kabeláče. /181-188/

Jan Kapr
Miloslavu Kabeláčovi k sedmdesátinám. /189-192/

Jan Málek a kol.
Miloslav Kabeláč pedagog – rádce – člověk. /193-202/

Ivana Loudová
Malý přízpěv k 70. narozeninám prof. Kabeláče. /203-204/

Jaroslav Krček
Vyznání a vzpomínání. /205/

Miloslav Ištvan
Teorie mas (teorie průměrnosti) /206-210/

II. ODDÍL: VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ SBORNÍKU – NOVÉ TEXTY

Jaromír Havlík
E fontibus Bohemicis Miloslava Kabeláče. /211-256/

Libuše Domanínská
Vzpomínky na spolupráci s M. Kabeláčem. /257-258/

Jana Jonášová
Z premiéry Kabeláčovy VIII. symfonie. /259-261/

Káťa Kabeláčová
Vzpomínání na otce. /262-267/
Prohlášení: „Pro Miloslava Kabeláče – pro českou moderní hudbu” (1988) /268/

III. ODDÍL: VÝBOR Z KABELÁČOVY KORESPONDENCE

Kabeláč Janu Šoupalovi (12. 3. 1947) /269/
Kabeláč Miloši Říhovi (21. 11. 1944) /270/
Pavel Bořkovec Kabeláčovi (31. 7. 1958) /270/
Otmar Mácha Kabeláčovi (30. 7. 1973) /271/
Kabeláč Otmaru Máchovi (8. 8. 1973) /271/
Petr Eben Kabeláčovi (30. 7. 1973) /272/
Milan Slavický Kabeláčovi (1. 8. 1973) /273/
Kabeláč Milanu Slavickému (srpen 1973) /274/
Kabeláč Karlu Šromovi (srpen 1973) /274/
Kabeláč Eug. Suchoňovi (srpen 1973) /274/
Jaroslav Hořejší Kabeláčovi (srpen 1973) /275/
Kabeláč prof. Jar. Hořejšímu (srpen 1973) /275/
Kabeláč Fr. Muzikovi (srpen 1973) /275/
Jiří Jaroch Kabeláčovi (28. 7. 1973) /276/
Kabeláč Jiřímu Jarochovi (srpen 1973) /277/
Kabeláč Jaroslavu Jiránkovi (srpen 1973) /277/
Vladimír Lébl Kabeláčovi (27. 7. 1973) /277/
Kabeláč Vladimíru Léblovi (srpen 1973) /278/
Kabeláč K. B. Jirákovi do Chicaga (14. 1. 1961) /279/
K. B. Jirák Kabeláčovi (29. 3. 1961) /280/
B. Jirák Kabeláčovi (15. 2. 1962) /281/
K. B. Jirák Kabeláčovi (10. 9. 1965) /281/
K. B. Jirák. Kabeláčovi (5. 2. 1968) /282/
Kabeláč K. B. Jirákovi (1. 5. 1968) /283/
Kabeláč K. B. Jirákovi (18. 7. 1968) /285/
Kabeláč K. B. Jirákovi (19. 1. 1971) /286/
Kabeláč K. B. Jirákovi (20. 11. 1971) /287/
Kabeláč Blance Jirákové (10. 1. 1973) /289/
Kabeláč Karlu Ančerlovi do Toronta (22. 9. 1971) /289/
K. Ančerl (z Toronta) Kabeláčovi (7. 10. 1971) /290/
Kabeláč Karlu Ančerlovi do Toronta (23. 1. 1972) /292/
Kabeláč Karlu Ančerlovi do Toronta (12. 12. 1972) /294/
Kabeláč prof. Iloně Štěpánové-Kurzové (10. 12. 1974) /296/
Luigi Dallapiccola Kabeláčovi (27. 4. 1938) /297/
Kabeláč L. Dallapiccolovi (13. 5. 1938) /299/
Kabeláč L. Dallapiccolovi (počátek roku 1940) /300/
Kabeláč nakladatelství Carisch (počátek r.1940) /301/
Witold Lutosławski manželům Kabeláčovým (9. 3. 73 – faksimile a překlad) /301/
Kabeláč W. Lutosławskému (17. 10. 1962) /302/
Kabeláč W. Lutosławskému (19. 2. 1964) /303/
Neznámé studentce v souvislosti s její diplomní prací (18. 5. 1968) /304/
Oslava Kabeláčových 50. narozenin v Umělecké besedě [dopisy přátel] /305/

IV. ODDÍL: VLASTNÍ KABELÁČOVY TEXTY A  INTERVIEW

S M. Kabeláčem o hudbě a lidech, kteří ji tvoří (Jaroslav Jiránek) /313-317/
M. Kabeláč: Nové směry v současné hudbě (příspěvek do diskuse) /318-319/
M. S Kabeláčem o komponování a jeho názorech na hudbu (Jaromír Kříž) /320-325/
M. Kabeláč: Třikrát o hudbě (Al. Piňos) /326-330/
Elektronické konfrontace (besedují: Ed. Herzog – M. Kabeláč – Vl. Lébl) /331-335/
Skladatelé o elektronické a konkrétní hudbě (Kabeláč – Kelemen – Fortner) /336-340/
Kabeláč o své práci [zejména o 7. symfonii] (Jiří Pilka) /341-343/
M. Kabeláč: Úvod k Osmi invencím pro bicí nástroje. /344-346/
S M. Kabeláčem o Invencích (Vladimír Štěpánek) /347-348/
Holanďané si zvolili Čecha (s M. Kabeláčem o provedení Invencí v Amsterodamu) /349/
M. Kabeláč: Mekka mladých polských houslistů (Josef Kotek) /350-351/
Beseda s M. Kabeláčem (M. Vitnovská, týdeník Čs. rozhlas) /352-353/
Rozhlasová beseda s M. Kabeláčem (Jaromír Kříž) /354-365/
Kabeláč: Cizokrajné motivy (komentář pro ČHF a do programu koncertu) /366/
M. Kabeláč: Ohlasy dálav (pro ČHF) /367/
M. Kabeláč: Čtyři preludia pro varhany (pro ČHF) /368/
Kabeláč: VIII. symfonie “Antifony” (autorův komentář – rozhlas) /369-371/
Rozhlasová beseda o Hamletovské improvizaci (Kabeláč – Klíma – Stříbrný) /372-373/
Anketa Hudebních rozhledů (1960) /374/
Anketa Hudebních rozhledů (chvála Českého hudebního fondu – 1960) /375/
Anketa Hudebních rozhledů (autorovy tvůrčí plány pro rok 1961) /375/
Osmkrát o Týdnu nové tvorby – 1969 (anketa Hudebních rozhledů) /376-377/
Z ankety Literárních novin před IV. sjezdem Svazu čs. spisovatelů (1967) /378/
Diskusní příspěvek na mimořádném sjezdu Svazu čs. skladatelů 1969. /378/
Diskusní příspěvek na III. sjezdu SČS 1963 (o Jaroslavu Doubravovi) /379-380/
O Jaroslavu Doubravovi. /381-382/
M. Kabeláč: Vzpomínka k pětasedmdesátinám K. B. Jiráka. /383-384/
O Václavu Štěpánovi. /385 /
O Ladislavu Vycpálkovi. /386/
O Janu Rychlíkovi. /387/
Václavu Smetáčkovi k šedesátinám. /388-389 /
Vzpomínka na Vítězslavu Kaprálovou (M. Kabeláč – B. Kabeláčová) /390/
O Otakaru Šourkovi. /391 /
Lidský a hudební profil Vítězslava Nováka. /392 /
Sté výročí Umělecké besedy. /393-394 /
Třicet let Kühnova dětského sboru. /395 /
Witold Lutosławski. /396/
O Třech poematech Witolda Lutosławského. /398-399/
Karol Szymanowski. /400-402/
Sergej Prokofjev. /403 /
Úvod k přehrávce polské a holandské hudby v Klubu SČS. /404/
Úvod do problematiky vztahů mimoevropských hudebních kultur k evropské hudbě. /405-407/
Japonská národní hudba a její působení na současnou japonskou tvorbu. /408-411/
Nové evropské směry a japonská tradice v současné hudební tvorbě Japonska. /412-414/

V. ODDÍL: SEZNAM SKLADEB MILOSLAVA KABELÁČE (ZD. NOUZA)

/415–453/