XXXVI (1999), č. 1

STUDIE

Hans-Werner Küthen
Gradus ad Partituram. Erscheinungsbild und Funktionen der Solostimme in Beethovens Klavierkonzerten. /1-26/

Magdalena Havlová
Selbstbild, Frauenbild, Künstlerschicksal. Beethoven versus Grillparzer. /27-31/

Zuzana Jurková
Soupis skladeb Waltra Kaufmanna. Nad pozůstalostí Waltra Kaufmanna. [Estate of Walter Kaufmann and the List His Compositions.] /3248/

John K. Novak
Janáčkova “Říkadla” jako kompendium skladatelova kompozičního stylu. [Janáček´s ”Nursery Rhytmes” as a Compendium of His Compositional Style.] /49-66/

Zuzana Vlčinská
Náboženské aspekty v Kytici Bohuslava Martinů. [Religiöse Aspekte in Bohuslav Martinů´s Kytice.] /67-75/

Tomáš Slavický
Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno a jejich nejstarší českojazyčná zhudebnění. [Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno und ihre älteste tsechische Vertonungen.] /76-84/

KONFERENCE

Jarmila Gabrielová
Bristol 16.–19. 7. 1998: Tenth International Conference on 19th-century Music (10. mezinárodní konference o hudbě 19. století). /85-87/

Marek Franěk
Wassenaar 25–27. 7. 1998: Rhythm Perception and Performance Workshop. /88-89/

Marek Franěk
Soul 26.–30. 8. 1998: V. International Conference on Music Perception and Cognition. /89-90/

Marc Niubo
Rimini 5.–7. 10. 1998: Convegno internazionale di studi: “Antonio Draghi un musicista riminese alla corte imperiale di Vienna”. /91-93/

Tomislav Volek
Salcburk 30.–31. 1. 1999: “toujours Mozart”. /93-94/

RECENZE

Andreas Haug
Troparia tardiva. (Monumenta monodica medii aevi. Subsidia Band I.). (Jana Vozková) /95-96/

George R. Hill – Norris L. Stephens
Collected Editions, Historical Series & Sets & Monuments of Music. A Bibliography. (Tomislav Volek) /96-97/

J. Snoj (ed.)
Strednjeveška glasba na Slovenskem in njene evropske vzporednice (Středověká hudba ve Slovinsku a její evropský kontext). Zbornik referatov z mednarodnega simpozija 19. in 20. junija 1997 v Ljubljani. (Markéta Kozinová) /97-102/

Jiří Sehnal – Jitřenka Pešková (ed.)
Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. Artis musicae antiquioris catalogorum series. Vol. V/1–2: Caroli de Liechtenstein-Castelcorno episcopi Olomucensis operum artis musicae collectio Cremsirii reservata. (Jan Kouba) /102-104/

Ernst Krenek
Im Atem der Zeit. Erinnerungen an die Moderne. (Vlasta Reittererová) /104-107/

INFORMATORIUM

Markéta Hallová
Národní muzeum – Muzeum české hudby. /108-110/

Zuzana Petrášková
Hudební oddělení Národní knihovny České republiky. /110-113/

Jarmila Gabrielová
Ústav hudební vědy UK FF v Praze ve studijním roce 1998/99. /113-115/

Ivan Vojtěch
Ústav pro hudební vědu Akademie věd České republiky. /115-116/

Alena Němcová
Nadace Leoše Janáčka v Brně. /116-117/

Tomislav Volek
Hans-Werner Küthen. /117-119/