XXXV (1998), č. 4

STUDIE

Jan Trojan
Burlesca per il Carnevale. Buffa před buffou na latinský text z kláštera v Oseku (1732). [Burlesca per il Carnevale. Buffa vor der Buffa auf einen lateinischen Text aus dem Kloster in Osek (Ossegg)(1732)]. /319–341/

Markéta Kozinová
Officium svaté Ludmily v českých středověkých rukopisech. [Das St.-Ludmila-Offizium in böhmischen mittelalterlichen Handschriften.]. /342–359/

Derek Katz
Janáček a tradice. [Janáček and the Tradition.]. /360–376/

Jindřiška Bártová
Janáčkovo působení na učitelském ústavu v Brně a hudební obzor venkovského učitele na přelomu 19. a 20. století. [Janáčeks Tätigkeit an der Lehrerbildungsanstalt in Brünn und der musikalische Horizont des Dorflehrers.]. /377–383/

Bohuslav Čížek
300 let kladívkového klavíru. [300 Jahre Hammerklavier.]. /384–389/

KONFERENCE

Alena Jakubcová
Christian Gottlob Neefe. Eine eigenständige Künstlerpersönlichkeit. Chemnitz 4.–6. 2. 1998. /390–391/

Vlasta Reittererová
Hanns-Eisler Symposion. Vídeň 24. – 25. 4. 1998. /391–392/

Jarmila Gabrielová
Pražský hudební život na počátku 20. století. Hudba, umění, kultura, náboženství v době české moderny. Praha 29. a 30. 5. 1998. /392–393/

Lenka Dohnalová
Festival Elektrokomplex. Vídeň 29. 6.–5. 7. 1998. /393–396/

DISKUSE

Vladimír Karbusický
Neukončená historie. /396–405/

BIBLIOGRAFIE

Jana Vojtěšková
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1997 s doplňky z předchozích let. /405–412/

RECENZE

Ludwig Finscher – Bärbel Pelker – Jochen Reutter
Mozart und Mannheim. Kongreßbericht Mannheim 1991. (Alena Jakubcová) /413–416/

John Harper
The Forms and Orders of Western Liturgy from the tenth to the eighteenth century. (Jiří Sehnal) /416/

Charles E. Brewer (ed.)
Solo Compositions for Violin and Viola da Gamba with Basso Continuo. From the Collection of Prince – Bishop Carl Liechtenstein – Castelcorn in Kroměříž. (Jiří Sehnal) /416–417/

Howard J. Picton
The Life and Works of Joseph Anton Steffan (1726–1797). With Special Reference to His Keybord Concertos. (Jiří Sehnal) /417–418/

Ladislav Kačic (ed.)
Musik der geistlichen Orden in Mitteleuropa zwischen Tridentinum und Josephinismus. Konferenzbericht Trnava 16.–19. 10. 1996. (Jiří Sehnal) /418/

INFORMATORIUM

Jaromír Černý
Za Františkem Mužíkem. /419/
Výběrová bibliografie prof. PhDr. Františka Mužíka, CSc. /420/

Helena Pavličíková
S Tempusem v Anglii. /420–421/
Z nových CD Supraphonu. /422/