XXXV (1998), č. 3

STUDIE

Karel Steinmetz
Osobnost sbormistra a hudebního pedagoga Jana Šoupala. [Die Persönlichkait des Chormeisters und Musikpädagogen Jan Šoupal.]. /215–224/

Rudolf Pečman
Karel Vetterl jako hudební historik a muzikolog. Ke 100. výročí skladatelova narození. [Karel Vetterl als Musikhistoriker und Musikologe. Zum 100. Geburtsjubiläum des Forschers.]. /225–231/

André Meyer
Libreto Petra Kiena Císař Atlantidy – hra plná narážek. /232–239/

Elisaveta Vlčinova-Čendova
Čeští hudebníci a bulharská hudební kultura. Od poloviny 19. století do dvacátých let 20. století. [Die tsechischen Musiker und die bulgarische Musikkultur. Von der Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zu den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts.]. /240–263/

Helena Pavličíková
Úvod do problematiky folkové hudby. [Einführung in die Problematik der Folk Musik.]. /264–276/

KONFERENCE

Jarmila Gabrielová
O Meyerbeerovi v Ústavu pro hudební vědu AV ČR, Praha 11. 2. 1998. /277–278/

Rudolf Pečman
Hudebněvědné sympozium „Duchovní hudba Carla Philippa Emanuela Bacha a rozšíření jeho děl ve východní Evropě v 18. a 19. století”, Frankfurt a/Oder, zámek Zagań a Zielena Góra, 12. 3–15. 3. 1998. /278–281/

DISKUSE

Milan Kuna
Vnímání hudebního tempa nebo jen zvukových impulsů? K invektivám Marka Fraňka a Jiřího Matese vůči knize Čas a hudba. /282–288/

Lubomír Peduzzi
Jde o Terezín nebo o Gideona? Laický subjektivismus proti objektivitě historické vědy. /288–292/

Lubomír Peduzzi
Falešné problémy Haasových Čtyř písní. /293–296/

RECENZE

Nigel Simeone – John Tyrrel – Alena Němcová
Janáček’s Works. A Catalogue of the Music and Writtings of Leoš Janáček. (Rudolf Pečman) /296–298/
Otto Griebel – Erwin Schulhoff Zehn Themen. Original-Litographien. Incluisiv CD: E. Schulhoff: Zehn Themen, Klavierstücke op. 30. (Jaromír Havlík) /298–299/

Marta Ottlová – Milan Pospíšil
Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie. (Jarmila Gabrielová) /299–301/

Hans-Günter Ottenberg (ed.)
Carl Philipp Emanuel Bach. Musik für Europa. Bericht über das Internationale Symposium vom 8. Marz 1994 in Frankfurt (Oder). (Rudolf Pečman) /301–303/

Josef Kotek
Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918–1968). (Petar Zapletal) /303–306/

Branko Czuberka
Die pianistischen Parallelen. Über die Wechselbeziehung der Grundgattungen des Klavierspiels. Pianistické paralely. O vzájemných vztazích základních druhů klavírní hry. (Rudolf Pečman) /306–307/

INFORMATORIUM

Olga Kittnarová
K životnímu jubileu doc. PhDr. Arne Linky, CSc. /308–310/
Výběrová bibliografie muzikologických a kompozičních prací doc. PhDr. Arne Linky, CSc. /311–313/
Z nových CD Supraphonu. /314–315/