XXXV (1998), č. 2

STUDIE

Miloš Navrátil
Ztížená komunikace Nové hudby a mladí hudebníci. [Erschwerte Komunikation der Neuen Musik und junge Musiker.]. /111–132/

Leo Jehne
K problematice české pěvecké interpretace hudby jazzového okruhu. [Probleme dertsechischen Interpretation der Jazz- und durch den Jazz beeinflußten Schlager.]. /133–154/

Alena Jakubcová
Z Prahy až k severní říšské hranici. Cesty principálů a jejich repertoárových kusů ve druhé polovině 18. století. [Von Prag bis zur nördlichen Reichsgrenze. Wege der Prinzipale und ihrer Repertoirestüke in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.]. /155–170/

Michaela Freemanová
Provincia germanica řádu milosrdných bratří. K pohybu hudebníků v českých zemích a střední Evropě 18. a 19. století. [Provincia germanica des Ordens der Barmherzigen Brüder. Zur Bewegung der Musiker in den böhmischen Ländern und Mitteleuropa des 18. und 19 Jahrhunderts.]. /171–174/

Marek Franěk
Rozlišování změny tempa. Přehled současných hudebně psychologických poznatků. [Recognizing a Change in Tempo: On Overview of Current Findings in Music Psychology.]. /175–186/

KONFERENCE

Bohuslav Čížek
Mezinárodní cembalové sympozium. Vídeň 8.–10. 10. 1997. /187–189/

Vlasta Reittererová
Mezinárodní kongres Franze Schuberta. Duisburg 15.–19. 10. 1997. /189–191/

Jitka Ludvová
Nationale biographische Lexika – Aktuelle Probleme und Perspektiven. Vídeň 14.–15. 11. 1997. /191–192/

Stanislav Tesař
Kolekce liturgických knih Arnošta z Pardubic (geneze, výzdoba, repertoár a historický kontext). Interdisciplinární kolokvium, Praha 20.–22. 11. 1997. /192–194/

Lenka Křupková
Dvě listopadové konference v Olomouci: Hudební instituce a cirkulace hudby a hudebníků v Čechách a na Moravě 1600–1900, stav pramenů a literatury. Kritické edice hudebních památek. /194–199/
Česká společnost pro hudební vědu zasedala. Praha 16. 12. 1997. /199/

RECENZE

Jiří Sehnal
Stručný přehled dějin katolické chrámové hudby. (Rudolf Pečman) /200 –201/

Vladimír Karbusický (ed.)
Besuch bei Cosima. Eine Begegnung mit dem alten Beyreuth. Mit einem Fund der Briefe Cosima Wagners. (Marcela Lemariová) /201–202/

INFORMATORIUM

Ivan Poledňák
K sedmdesátinám Josefa Kotka. /203–204/

Aleš Opekar
Josef Kotek – učitel bez pověření. /204–206/
Výběrová bibliografie prací PhDr. Josefa Kotka, CSc. /206–208/
Projekt Encyklopedie českého divadla. /208–209/
Stálá expozice a badatelské středisko v Terezíně. /209–210/
Z nových CD Bonton Music. /211/