XXXV (1998), č. 1

STUDIE

Vladimír Karbusický
Co jsme dlužni Josefu Bohuslavu Foerstrovi. [Was sind wir Josef Bohuslav Foerster schuldig.]. /3-45/

Jiří Kozina – Markéta Kozinová
Svatováclavské mešní officium u tepelských premonstrátů v pozdním středověku. [Sankt-Wenzel-Messe bei den Prämonstratensern in Teplá (Tepl) im Spätmittelalter.]. / 46-67/

Rudolf Pečman
Rakušan Mysliveček? [Mysliveček – ein Österreicher?]. /68-71/

Marta Ottlová
Opera a sen: Le Pardon de Ploërmel (Dinorah). [Oper und Traum: Le Pardon de Ploërmel.]. /72-78/

KONFERENCE

Aleš Opekar
IX. kongres IASPM o populární hudbě, Kanazawa 26.–31. 7. 1997. /79-80/

Jarmila Gabrielová
16. kongres IMS „Musicology and Sister Disciplines: Past, Present and Future“, Londýn 14.–20. 8. 1997. /80-81/

DISKUSE

Peter Ambros
Meze vědecké pravdy. /82-86/

RECENZE

Čestmír Gregor
Divácká opera. Přímluva za to, aby se opera vrátila k divákovi. (Jaromír Havlík) /87-91/

Marc’Antonio Ingegneri e la musica a Cremona nel secondo Cinquecento. (Michaela Rossi – Žáčková) /91-94/

Wolfgang F. Bender – Siegried Bushuven – Michael Huesman
Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts, Teil 1: 1750– 1780, Band 2: Gesamtregister. (Alena Jakubcová) /94-96/

Carl Ditters von Dittersdorf. Leben – Umwelt – Werk. (Rudolf Pečman) /96-98/

Saviana Dimandi (ed.)
Codex Caioni saeculi XVII. (Jiří Sehnal) /98-99/

Naďa Hrčková
Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918–1948. (Rudolf Pečman) /99-101/

INFORMATORIUM

Rudolf Pečman
Osmdesátník Lubomír Peduzzi. /101-103/

Výběrová bibliografie muzikologických a kompozičních prací PhDr. Lubomíra Peduzziho. /103-105/

Z nových CD Supraphonu. /106-107/