XXXIV (1997), č. 4

Od 27. 4. půjčujeme v době pondělí–pátek, 9–17 hodin předem objednané tištěné dokumenty; vstup do půjčovny je umožněn vždy max. 4 osobám. Studovna a její služby zůstávají nadále mimo provoz. Více informací »

STUDIE A STATI

Milan POSPÍŠIL
Meyerbeer a česká opera 19. století. /375/

Tomislav VOLEK
České zámecké kapely 18. století a evropský hudební kontext. /404/

Rudolf PEČMAN
Jevištní dílo Franze Schuberta a Beethovenovy operní plány. /411/

Jan VIČAR
Autor veršů Janáčkova Zápisníku zmizelého objeven. /418/

Antonín MATZNER
Počátky filmového symfonismu a Erich Wolfgang Korngold. /423/

Z MUZIKOLOGICKÝCH KONFERENCÍ

„Dialekt bez hranic…“ Franz Schubert a 20. století. Mezinárodní konference v Grazu, 21.–23. 3. 1997. (Rudolf Pečman) /430/

Die Oper als Institution in Mittel- und Osteuropa, Chemnitz, 29.–31. 5. 1997. (Jan Trojan) /431/

Pražský hudební život na počátku 20. století. Mezinárodní konference, Praha, 30.–31. 5. 1997. (Aleš Březina) /433/

Händel-Konferenz 1997. „Georg Friedrich Händels Oratorien und ihre Wirkung auf das kompositorische Schaffen im 19. Jahrhundert.“ Halle a. d. Saale, 9.–10. 6. 1997. (Rudolf Pečman) /435/

Musik als Spiegel der Lebenswirklichkeit im Barock. Mezinárodní muzikologická konference Michaelstein (Blankenburg), 13.–15. 6. 1997. (Zdeňka Pilková) /437/

BIBLIOGRAFIE

Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1996 s doplňky. (Jiří Kozina) /439/

RECENZE

Milan Kuna, Monumentální dílo Jarmila Burghausera. Ke knize Antonnín Dvořák: Thematický katalog. Zpracoval Jarmil Burghauser, Praha 1996. /445/

Lenka Dohnalová, K poststrukturalismu J. J. Nattieze a P. Bouleze. Ke knize Jean Jacques Nattiez: Le Combat de Chronos et d’Orphée, Paris 1993. /452/

100 let České filharmonie. Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference v Praze 17. a 18. 10. 1996, Praha 1997. (Jitka Ludvová) /455/

Vladimir KARBUSICKY, Mahler in Hamburg. Chronik einer Freundschaft, Hamburg 1996. (Marcela Lemariová) /458/

Vladimír TICHÝ, Úvod do studia hudební kinetiky. K systematice hudebního rytmu, metra a tempa, Praha 1994. (Karel Steinmetz) /462/

Gedanken zu Alois Hába. Wort und Musik, Anif/ Salzburg 1996. (Vlasta Benetková) /464/

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Praha 1996. (Jitka Ludvová) /467/

Viktor ULLMANN, Die Referate des Symposions anlässlich des 50. Todestags, 14.–16. Oktober 1994 in Dornach und ergänzende Studien, Hamburg 1996. (Milan Kuna) /468/

INFORMATORIUM

Korngoldové, jejich doba a současníci. (ed) /475/

Grillparzer und die Musik, Hora Verlag. (Vlasta Benetková) /475/

Z nových nahrávek Supraphonu. /476/

Z nových nahrávek Bonton Music. /478/

Obsah XXXIV. ročníku. /479/