XXXIV (1997), č. 3

STUDIE A STATI

Jarmila GABRIELOVÁ
Opus magnum Josefa Bohuslava Foerstera. Milostné písně op. 96 na slova Rabindranátha Thákura.

Rudolf PEČMAN
Franz Werfel jako znalec staré opery.

Jiří SEHNAL
Židovské taneční kapely na Moravě.

Lubomír PEDUZZI
Brněnští hudebníci v Terezíně.

Alois MELKA
Analýza slovních popisů zvukových vlastností houslí. Dotazníkový průzkum v českém a německém jazykovém prostředí.

DOKUMENTY

Víta DEJMALOVÁ
K Talichovu případu na sovětských hranicích.

Proslov Antonína Tučapského při slavnostní promoci v Brně.

EDICE

Marina STEJSKALOVÁ-MALNIKOVA
Janáčkova sbírka ruských nápěvků mluvy.

RECENZE

Musikleben. Band 4. Studien zur Wiener Schule 1. (Johannes Kretz: Erwin Ratz – Leben und Wirken. Olaf Winnecke: Das geheime Programm in Alban Bergs Oper Lulu.) – Band 5: Strukturen des Musiklebens in Wien. Frankfurt am Main 1996. (Vlasta Benetková)

Tomáš HORÁK
Varhany a varhanáři na Českolipsku. Česká Lípa 1996. (Jiří Sehnal)

INFORMATORIUM

Ivan POLEDŇÁK
Čtyři významná jubilea.

Výběrová bibliografie za léta 1993–1996. PhDr. Zdeňka Pilková, CSc.

Výběrová bibliografie PhDr. Jana Kouby.

Výběrová bibliografie za léta 1992–1996. PhDr. Tomislav Volek.

Výběrová bibliografie za léta 1992–1997. PhDr. Milan Kuna, DrSc.

Nové knihy.

Z nových nahrávek Supraphonu.