Hudební věda

Charakteristika:

  • Odborné periodikum pro hudební vědu, zveřejňující historické a teoretické studie, analýzy hudebních děl, recenze domácí a zahraniční literatury, zprávy z konferencí, informace o činnosti vědeckých ústavů, univerzitních pracovišť, knihoven a muzeí, pravidelné bibliografie muzikologické produkce v českých zemích.

ISSN:

  • 0018-7003

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Ondřej Maňour

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.