(2000-2001), č. 7-8

Od 27. 4. půjčujeme v době pondělí–pátek, 9–17 hodin předem objednané tištěné dokumenty; vstup do půjčovny je umožněn vždy max. 4 osobám. Studovna a její služby zůstávají nadále mimo provoz. Více informací »

 

CZECH  HISTORIOGRAPHY  IN  THE 1990s.

TO PROFESSOR JAROSLAV MEZNÍK, A GENTLEMAN AND OUTSTANDING HISTORIAN. EDITED BY JAROSLAV PÁNEK

Jaroslav PÁNEK
Czech Historiography in the 1990s. Introduction and Initial Assessment.
/9-12/

František ŠMAHEL, Josef ŽEMLIČKA
I. Medieval Studies. /13-55/
Reviewed by Ivan Hlaváček and Zdeněk Měřínský

Jiří MIKULEC, Jaroslav PÁNEK
II. Early Modern Studies. /57-79/
Reviewed by Josef Petráň and Josef Válka.

Milan HLAVAČKA
III. Historiography on the “Long” 19th Century (1790–1918). /81-111/
Reviewed by Jan Hájek and Jiří Štaif.

Josef HARNA
IV. Historiography on the First Czechoslovak Republic (1918–1938).
/113-143/
Reviewed by Eva Broklová and Jan Kuklík Sr.

Jan GEBHART
V. Historiography on the Period 1938–1945. /145-163/
Reviewed by Jaroslav Hrbek and Jan Kuklík Sr.

Svatava RAKOVÁ
VI. World History: western Europe and America (to 1945). /165-179/
Reviewed by Jiří Pešek and Aleš Skřivan

Miroslav ŠESTÁK, Radomír VLČEK
VII. East European Studies. /181-226/
Reviewed by Vladimír Gonic and Jan Rychlík

Eva SEMOTANOVÁ
VIII. Historical Geography. /227-246/
Reviewed by Josef Petráň

Václava HORČÁKOVÁ
IX. Historical Bibliography. /247-265/
Reviewed by Věra Břeňová and Alžbeta Sedliaková

Marie MAKARIUSOVÁ, Jan NOVOTNÝ
X. Biographical Dictionaries. /267-287/
Reviewed by Josef Tomeš