(1998-1999), č. 5-6

 

I. ARTICLES

Libor JAN
Jäger im mittelalterlichen Mähren. /7-25/

Martina GREČENKOVÁ
Le rôle de l’anecdote. Les anecdotes françaises sur l’empereur Joseph II et la formation de l’opinion publique dans le Paris des Lumieres. /27-72/

Jindřich DEJMEK
The First Five Years of Anglo-Czechoslovak Relations (1918–1923). /73-133/

Moshe YEGAR
Jan Masaryk from the Israeli Perspective. /135-166/

Svatava RAKOVÁ
Teaching American History in the Czech Republic after 1989: The Colonial and Early National Period. /167-193/

II. REVIEW ARTICLE

Eva BROKLOVÁ
The swiss model for Czechoslovakia at the Paris peace conference. /197-210/

III. BOOK REVIEWS

GENERAL WORKS

Joachim BAHLCKE, Winfried EBERHARD, Miloslav POLÍVKA
Handbuch der historischen Stätten. Böhmen und Mähren. (John Klassen) /213-215/

Jaroslava PEŠKOVÁ
Role vědomí v dějinách a jiné eseje. (Pavel Cibulka) /215-216/

František KUTNAR, Jaroslav MAREK
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. (Milan Řepa) /217/
Dějiny obyvatelstva českých zemí. (Eva Semotanová) /217-219/
Historický atlas měst České republiky. (Robert Šimůnek) /219-220/

Pavel VLČEK, Petr SOMMER, Dušan FOLTÝN et al.
Encyklopedie českých klášterů. (Jana Zachová) /221/
Dějiny Řecka. (Ladislav Hladký) /222-223/

Josef OPATRNÝ
Amerika v proměnách staletí. (Svatava Raková) /223-225/

MEDIEVAL HISTORY

Jan B. LÁŠEK
Počátky křesťanství u východních Slovanů. (Pavel Krafl) /225-226/

Kateřina CHARVÁTOVÁ
Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách (1142–1420). I: Fundace 12. století. (Jana Zachová) /226-227/

Josef MACEK
Česká středověká šlechta. (Pavel Krafl) /227-228/

Jana ZACHOVÁ (ed.)
Kronika Františka Pražského. (Jana Nechutová) /228-230./
King John of Luxemburg (1296–1346) and the Art of his Era. (Robert Šimůnek) /230-232/

Tomáš BALETKA
Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375–1411). (Božena Kopičková) /232-234/

František ŠMAHEL, Elizabeth MÜLLER-LÜCKNER (ed.)
Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter. (Eva Doležalová)
/234-235/

Božena KOPIČKOVÁ, Anežka VIDMANOVÁ
Listy na Husovu obranu z let 1410–1412. Konec jedné legendy? (František Šmahel) /235-240/

Jaroslav BOUBÍN, Jana ZACHOVÁ
Žaloby katolíků na Mistra Jana z Rokycan. (Eva Doležalová) /240-241/

19TH AND 20TH HISTORY

Jaroslav MAREK
Česká moderní kultura. (Milan Řepa) /242-243/

Ralph MELVILLE
Adel und Revolution in Böhmen. Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft um die Mitte des 19. Jahrhunderts. (Pavel Cibulka) /243-245/

Jiří ŠTAIF
Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu (1790–1900). (Pavla Vošahlíková) /246-247/

Jiří KOŘALKA
František Palacký (1798–1876). Životopis. (Pavel Cibulka) /247-250/

Milan KUDĚLKA, Zdeněk ŠIMEČEK, Vladislav ŠŤASTNÝ, Radoslav VEČERKA
Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918. (Radomír Vlček) /250-252/

Vratislav DOUBEK
T. G. Masaryk a česká slovanská politika (1882–1910). (Radomír Vlček)
/253-254/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Zlaté časy české reklamy. (Pavel Cibulka) /255-256/

Jan RATAJ
O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice (1938–1939). (Eva Broklová) /258-260/

IV. CHRONICLE OF THE SCIENTIFIC LIFE

Jaroslav PÁNEK, Miloslav POLÍVKA
The International Konference on Johanes Hus in Rome. /263-71/

  

I. ARTICLES

Libor JAN
Jäger im mittelalterlichen Mähren. /7-25/

Martina GREČENKOVÁ
Le rôle de l’anecdote. Les anecdotes françaises sur l’empereur Joseph II et la formation de l’opinion publique dans le Paris des Lumieres. /27-72/

Jindřich DEJMEK
The First Five Years of Anglo-Czechoslovak Relations (1918–1923). /73-133/

Moshe YEGAR
Jan Masaryk from the Israeli Perspective. /135-166/

Svatava RAKOVÁ
Teaching American History in the Czech Republic after 1989: The Colonial and Early National Period. /167-193/

II. REVIEW ARTICLE

Eva BROKLOVÁ
The swiss model for Czechoslovakia at the Paris peace conference. /197-210/

III. BOOK REVIEWS

GENERAL WORKS

Joachim BAHLCKE, Winfried EBERHARD, Miloslav POLÍVKA
Handbuch der historischen Stätten. Böhmen und Mähren. (John Klassen) /213-215/

Jaroslava PEŠKOVÁ
Role vědomí v dějinách a jiné eseje. (Pavel Cibulka) /215-216/

František KUTNAR, Jaroslav MAREK
Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. (Milan Řepa) /217/
Dějiny obyvatelstva českých zemí. (Eva Semotanová) /217-219/
Historický atlas měst České republiky. (Robert Šimůnek) /219-220/

Pavel VLČEK, Petr SOMMER, Dušan FOLTÝN et al.
Encyklopedie českých klášterů. (Jana Zachová) /221/
Dějiny Řecka. (Ladislav Hladký) /222-223/

Josef OPATRNÝ
Amerika v proměnách staletí. (Svatava Raková) /223-225/

MEDIEVAL HISTORY

Jan B. LÁŠEK
Počátky křesťanství u východních Slovanů. (Pavel Krafl) /225-226/

Kateřina CHARVÁTOVÁ
Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách (1142–1420). I: Fundace 12. století. (Jana Zachová) /226-227/

Josef MACEK
Česká středověká šlechta. (Pavel Krafl) /227-228/

Jana ZACHOVÁ (ed.)
Kronika Františka Pražského. (Jana Nechutová) /228-230./
King John of Luxemburg (1296–1346) and the Art of his Era. (Robert Šimůnek) /230-232/

Tomáš BALETKA
Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375–1411). (Božena Kopičková) /232-234/

František ŠMAHEL, Elizabeth MÜLLER-LÜCKNER (ed.)
Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter. (Eva Doležalová)
/234-235/

Božena KOPIČKOVÁ, Anežka VIDMANOVÁ
Listy na Husovu obranu z let 1410–1412. Konec jedné legendy? (František Šmahel) /235-240/

Jaroslav BOUBÍN, Jana ZACHOVÁ
Žaloby katolíků na Mistra Jana z Rokycan. (Eva Doležalová) /240-241/

19TH AND 20TH HISTORY

Jaroslav MAREK
Česká moderní kultura. (Milan Řepa) /242-243/

Ralph MELVILLE
Adel und Revolution in Böhmen. Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft um die Mitte des 19. Jahrhunderts. (Pavel Cibulka) /243-245/

Jiří ŠTAIF
Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu (1790–1900). (Pavla Vošahlíková) /246-247/

Jiří KOŘALKA
František Palacký (1798–1876). Životopis. (Pavel Cibulka) /247-250/

Milan KUDĚLKA, Zdeněk ŠIMEČEK, Vladislav ŠŤASTNÝ, Radoslav VEČERKA
Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918. (Radomír Vlček) /250-252/

Vratislav DOUBEK
T. G. Masaryk a česká slovanská politika (1882–1910). (Radomír Vlček)
/253-254/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Zlaté časy české reklamy. (Pavel Cibulka) /255-256/

Jan RATAJ
O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice (1938–1939). (Eva Broklová) /258-260/

IV. CHRONICLE OF THE SCIENTIFIC LIFE

Jaroslav PÁNEK, Miloslav POLÍVKA
The International Konference on Johanes Hus in Rome. /263-71/