(1996-1997), č. 3-4

 

I. ARTICLES

František ŠMAHEL
Die Anfänge der Prager Universität. Kritische Reflexionen zum Jubileum eines „nationalen Monuments“. /7-50/

Jaroslav PÁNEK
Königswahl oder Königsannahme? (Thronwechsel im Königreich Böhmen an der Schwelle zur Neuzeit). /51-67/

Jiří MIKULEC
The Emperor Leopold I and the Bohemian Lands. /69-88/

Jiří KOŘALKA
František Palacký im politischen Geschehen des revolutionären Frühjahrs 1848. /89-105/

Jindřich DEJMEK
Czechoslovak Foreign Policy and the Search for Security in Central Europe between the Worlkd Wars (A Survey of Basic Problems). /107-145/

II. REVIEW ARTICLE

Frank HADLER (ed.)
Weg von Österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und beneš im Spiegel unrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918. (Zdeněk Šolle) /149-155/

III. BOOK REVIEWS

GENERAL WORKS

Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. Průvodce po rukopisných fondech v České republice I. Studie o rukopisech – Monographia I. (František Hoffmann) /159-160/

Jiří RAK
Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. (Pavel Cibulka) /160-161/

Zdeněk HOJDA, Jiří POKORNÝ
Pomníky a zapomínky. (Jiří Malíř) /161-162/

Petr ČORNEJ
Lipanské ozvěny. (Jiří Pokorný) /163-164/

Ferdinand SEIBT
Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství. (Pavel Cibulka) /164-165/

MEDIEVAL HISTORY

Pavel SPUNAR et al.
Kultura středověku. (Božena Kopičková) /166/

Václav ČERNÝ
Soustavný přehled obecných dějin naší vzdělanosti. I. Středověk. (Jaroslav Marek) /167-168/

Jan KLÁPŠTĚ
Paměť krajiny středověkého Mostecka. (Josef Žemlička) /168-170/

Jaroslav ČECHURA
Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung Klosterherrschaften. (Tomáš Borovský) /170-171/

Dušan TŘEŠTÍK
Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). (Libor Jan) /171-173/

Josef ŽEMLIČKA
Čechy v době knížecí (1034–1198). (Jaroslav Mezník) /173-175/

Marie BLÁHOVÁ (ed.)
Staročeská kronika takřečeného Dalimila. III. Staročeská kronika takřečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Historický komentář. Rejstřík. (Jaroslav Mezník) /175-177/

Jiří SPĚVÁČEK
Jan Lucemburský a jeho doba (1296–1346). K prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní Evropou. (Jaroslav Mezník) /177-178/

Jiří KEJŘ
Dějiny pražské právnické university. (Pavel Krafl) /179-180/

František ŠMAHEL
Husitská revoluce I-IV. (Jaroslav Mezník) /180-181/

Hana PÁTKOVÁ (ed.)
Berní knihy Starého města pražského (1427–1434). (Božena Kopičková) /182-183/

EARLY MODERN HISTORY

Josef PETRÁŇ a kol.
Dějiny hmotné kultury II/1. (Václav Bůžek) /183-184/

Petr VOREL (ed.)
Pernštejnové v českých dějinách. (Václav Bůžek) /184-186/
Hrdelní soudnictví českých zemí. (Bohumír Roedl) /186-188/

Petr VOREL (ed.)
Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. (Josef Válka) /188-189/

Václav BŮŽEK, Josef HRDLIČKA a kol.
Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. (Josef Válka) /189-191/

Jiří PEŠEK
Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách (1547–1620). (Jaroslav Pánek) /191-192/

Anna FECHTNEROVÁ
Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum – Rektoři kolejí Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1773. (František Hoffmann) /192-193/

Antonín KOSTLÁN
Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích. (Josef Válka) /193-194/

19TH AND 20TH CENTURY HISTORY

Milan KUDĚLKA, Zdeněk ŠIMEČEK, Radoslav VEČERKA
Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. (Jaroslav Pánek) /194-196/

Wilhelm ZEIL
Slawistik an der deutschen Universität in Prag (1882–1945). (Zdeněk Šimeček) /196-197/

Theodor SYLLABA
August Schleicher und Böhmen. (Zdeněk Šimeček) /197-199/

Robert SAK
Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku. (Pavel Cibulka) /199-200/

Zdeněk ŠOLLE
Vojta Náprstek a jeho doba. (Radomír Vlček) /200-201/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Jak se žilo za časů Františka Josefa I. (Pavel Cibulka) /201-203/

Jiří MALÍŘ
Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848–1914. (Pavel Cibulka) /203-204/

H. Gordon SKILLING
T. G. Masaryk. Proti proudu (1882–1914). (Jaroslav Marek) /204-205/

Pavel MAREK
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918–1939. (Jiří Malíř) /206-207/

Jan KUKLÍK
Sociální demokraté ve Druhé republice. (Jiří Kocian) /207-208/ 

I. ARTICLES

František ŠMAHEL
Die Anfänge der Prager Universität. Kritische Reflexionen zum Jubileum eines „nationalen Monuments“. /7-50/

Jaroslav PÁNEK
Königswahl oder Königsannahme? (Thronwechsel im Königreich Böhmen an der Schwelle zur Neuzeit). /51-67/

Jiří MIKULEC
The Emperor Leopold I and the Bohemian Lands. /69-88/

Jiří KOŘALKA
František Palacký im politischen Geschehen des revolutionären Frühjahrs 1848. /89-105/

Jindřich DEJMEK
Czechoslovak Foreign Policy and the Search for Security in Central Europe between the Worlkd Wars (A Survey of Basic Problems). /107-145/

II. REVIEW ARTICLE

Frank HADLER (ed.)
Weg von Österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und beneš im Spiegel unrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918. (Zdeněk Šolle) /149-155/

III. BOOK REVIEWS

GENERAL WORKS

Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. Průvodce po rukopisných fondech v České republice I. Studie o rukopisech – Monographia I. (František Hoffmann) /159-160/

Jiří RAK
Bývali Čechové… České historické mýty a stereotypy. (Pavel Cibulka) /160-161/

Zdeněk HOJDA, Jiří POKORNÝ
Pomníky a zapomínky. (Jiří Malíř) /161-162/

Petr ČORNEJ
Lipanské ozvěny. (Jiří Pokorný) /163-164/

Ferdinand SEIBT
Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství. (Pavel Cibulka) /164-165/

MEDIEVAL HISTORY

Pavel SPUNAR et al.
Kultura středověku. (Božena Kopičková) /166/

Václav ČERNÝ
Soustavný přehled obecných dějin naší vzdělanosti. I. Středověk. (Jaroslav Marek) /167-168/

Jan KLÁPŠTĚ
Paměť krajiny středověkého Mostecka. (Josef Žemlička) /168-170/

Jaroslav ČECHURA
Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung Klosterherrschaften. (Tomáš Borovský) /170-171/

Dušan TŘEŠTÍK
Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530–935). (Libor Jan) /171-173/

Josef ŽEMLIČKA
Čechy v době knížecí (1034–1198). (Jaroslav Mezník) /173-175/

Marie BLÁHOVÁ (ed.)
Staročeská kronika takřečeného Dalimila. III. Staročeská kronika takřečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Historický komentář. Rejstřík. (Jaroslav Mezník) /175-177/

Jiří SPĚVÁČEK
Jan Lucemburský a jeho doba (1296–1346). K prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní Evropou. (Jaroslav Mezník) /177-178/

Jiří KEJŘ
Dějiny pražské právnické university. (Pavel Krafl) /179-180/

František ŠMAHEL
Husitská revoluce I-IV. (Jaroslav Mezník) /180-181/

Hana PÁTKOVÁ (ed.)
Berní knihy Starého města pražského (1427–1434). (Božena Kopičková) /182-183/

EARLY MODERN HISTORY

Josef PETRÁŇ a kol.
Dějiny hmotné kultury II/1. (Václav Bůžek) /183-184/

Petr VOREL (ed.)
Pernštejnové v českých dějinách. (Václav Bůžek) /184-186/
Hrdelní soudnictví českých zemí. (Bohumír Roedl) /186-188/

Petr VOREL (ed.)
Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. (Josef Válka) /188-189/

Václav BŮŽEK, Josef HRDLIČKA a kol.
Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. (Josef Válka) /189-191/

Jiří PEŠEK
Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách (1547–1620). (Jaroslav Pánek) /191-192/

Anna FECHTNEROVÁ
Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum – Rektoři kolejí Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1773. (František Hoffmann) /192-193/

Antonín KOSTLÁN
Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích. (Josef Válka) /193-194/

19TH AND 20TH CENTURY HISTORY

Milan KUDĚLKA, Zdeněk ŠIMEČEK, Radoslav VEČERKA
Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. (Jaroslav Pánek) /194-196/

Wilhelm ZEIL
Slawistik an der deutschen Universität in Prag (1882-1945). (Zdeněk Šimeček) /196-197/

Theodor SYLLABA
August Schleicher und Böhmen. (Zdeněk Šimeček) /197-199/

Robert SAK
Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku. (Pavel Cibulka) /199-200/

Zdeněk ŠOLLE
Vojta Náprstek a jeho doba. (Radomír Vlček) /200-201/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Jak se žilo za časů Františka Josefa I. (Pavel Cibulka) /201-203/

Jiří MALÍŘ
Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848–1914. (Pavel Cibulka) /203-204/

H. Gordon SKILLING
T. G. Masaryk. Proti proudu (1882–1914). (Jaroslav Marek) /204-205/

Pavel MAREK
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918–1939. (Jiří Malíř) /206-207/

Jan KUKLÍK
Sociální demokraté ve Druhé republice. (Jiří Kocian) /207-208/

 

I. ARTICLES

František ŠMAHEL
Die Anfänge der Prager Universität. Kritische Reflexionen zum Jubileum eines „nationalen Monuments“. /7-50/

Jaroslav PÁNEK
Königswahl oder Königsannahme? (Thronwechsel im Königreich Böhmen an der Schwelle zur Neuzeit). /51-67/

Jiří MIKULEC
The Emperor Leopold I and the Bohemian Lands. /69-88/

Jiří KOŘALKA
František Palacký im politischen Geschehen des revolutionären Frühjahrs 1848. /89-105/

Jindřich DEJMEK
Czechoslovak Foreign Policy and the Search for Security in Central Europe between the Worlkd Wars (A Survey of Basic Problems). /107-145/

II. REVIEW ARTICLE

Frank HADLER (ed.)
Weg von Österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und beneš im Spiegel unrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918. (Zdeněk Šolle) /149-155/

III. BOOK REVIEWS

GENERAL WORKS
Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. Průvodce po rukopisných fondech v České republice I. Studie o rukopisech – Monographia I. (František Hoffmann) /159-160/

Jiří RAK
Bývali Čechové … České historické mýty a stereotypy. (Pavel Cibulka) /160-161/

Zdeněk HOJDA, Jiří POKORNÝ
Pomníky a zapomínky. (Jiří Malíř) /161-162/

Petr ČORNEJ
Lipanské ozvěny. (Jiří Pokorný) /163-164/

Ferdinand SEIBT
Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství. (Pavel Cibulka) /164-165/

MEDIEVAL HISTORY

Pavel SPUNAR et al.
Kultura středověku. (Božena Kopičková) /166/

Václav ČERNÝ
Soustavný přehled obecných dějin naší vzdělanosti. I. Středověk. (Jaroslav Marek) /167-168/

Jan KLÁPŠTĚ
Paměť krajiny středověkého Mostecka. (Josef Žemlička) /168-170/

Jaroslav ČECHURA
Die Struktur der Grundherrschaften im mittelalterlichen Böhmen unter besonderer Berücksichtigung Klosterherrschaften. (Tomáš Borovský) /170-171/

Dušan TŘEŠTÍK
Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). (Libor Jan) /171-173/

Josef ŽEMLIČKA
Čechy v době knížecí (1034-1198). (Jaroslav Mezník) /173-175/

Marie BLÁHOVÁ (ed.)
Staročeská kronika takřečeného Dalimila. III. Staročeská kronika takřečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Historický komentář. Rejstřík. (Jaroslav Mezník) /175-177/

Jiří SPĚVÁČEK
Jan Lucemburský a jeho doba (1296-1346). K prvnímu vstupu českých zemí do svazku se západní Evropou. (Jaroslav Mezník) /177-178/

Jiří KEJŘ
Dějiny pražské právnické university. (Pavel Krafl) /179-180/

František ŠMAHEL
Husitská revoluce I-IV. (Jaroslav Mezník) /180-181/

Hana PÁTKOVÁ (ed.)
Berní knihy Starého města pražského (1427-1434). (Božena Kopičková) /182-183/

EARLY MODERN HISTORY

Josef PETRÁŇ a kol.
Dějiny hmotné kultury II/1. (Václav Bůžek) /183-184/

Petr VOREL (ed.)
Pernštejnové v českých dějinách. (Václav Bůžek) /184-186/
Hrdelní soudnictví českých zemí. (Bohumír Roedl) /186-188/

Petr VOREL (ed.)
Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. (Josef Válka) /188-189/

Václav BŮŽEK, Josef HRDLIČKA a kol.
Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce. (Josef Válka) /189-191/

Jiří PEŠEK
Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách (1547-1620). (Jaroslav Pánek) /191-192/

Anna FECHTNEROVÁ
Rectores collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum – Rektoři kolejí Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1773. (František Hoffmann) /192-193/

Antonín KOSTLÁN
Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích. (Josef Válka) /193-194/

19TH AND 20TH CENTURY HISTORY

Milan KUDĚLKA, Zdeněk ŠIMEČEK, Radoslav VEČERKA
Česká slavistika v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. (Jaroslav Pánek) /194-196/

Wilhelm ZEIL
Slawistik an der deutschen Universität in Prag (1882-1945). (Zdeněk Šimeček) /196-197/

Theodor SYLLABA
August Schleicher und Böhmen. (Zdeněk Šimeček) /197-199/

Robert SAK
Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku. (Pavel Cibulka) /199-200/

Zdeněk ŠOLLE
Vojta Náprstek a jeho doba. (Radomír Vlček) /200-201/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Jak se žilo za časů Františka Josefa I. (Pavel Cibulka) /201-203/

Jiří MALÍŘ
Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. (Pavel Cibulka) /203-204/

H. Gordon SKILLING
T. G. Masaryk. Proti proudu (1882-1914). (Jaroslav Marek) /204-205/

Pavel MAREK
Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918-1939. (Jiří Malíř) /206-207/

Jan KUKLÍK
Sociální demokraté ve Druhé republice. (Jiří Kocian) /207-208/