Historica. Historical Sciences in the Czech Republic

Charakteristika:

  • Periodikum, přinášející zásadní studie a články z oboru českých a obecných dějin, slouží k seznamování zahraniční veřejnosti s novými výsledky české historiografie.

ISSN:

  • 1210-8499

Vychází:

  • nepravidelně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Svatava Raková, Jiří Malíř

Kontakt:

  • Prosecká 76, 190 00 Praha 9
  • tel.: 286 882 121, l. 247
  • fax: 286 887 513
  • e-mail: dolezal@hiu.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.