Germanoslavica – Zeitschrift für slawische Studien

Charakteristika:

  • Časopis publikuje stati z oblasti literárních a jazykových vztahů slovansko-německých, příp. slovansko-anglosaských, zabývá se kulturními vztahy germánsko-anglosasko-slovanskými.

ISSN:

  • 1210-9029

Vychází:

  • 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktoři:

  • dr. Siegfried Ulbrecht

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.