Gender, rovné příležitosti, výzkum

Charakteristika:

  • Čtvrtletník oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR přináší aktuální výsledky empirického a teoretického bádání z oblasti gender studies, politiky rovných příležitostí a informace o aktuálním dění v tomto oboru v České republice. Jednotlivá čísla čtvrtletníku, který vychází od roku 2000, jsou buď členěna na tři části, odpovídající názvu: gender, rovné příležitosti, výzkum, nebo jsou celá tematicky zaměřena na jednu aktuálně řešenou oblast. Čtvrtletník je médiem, přinášejícím aktuální výsledky genderového výzkumu i teoretické poznatky a informace.

ISSN:

  • 1213-0028

Vychází:

  • 2× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Zuzana Uhde

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.