Fontes Archaeologicae Moravicae

Charakteristika:

  • Katalogizace a vyhodnocení větších nálezových souborů, získaných archeologickými výzkumy v minulých letech.

ISSN:

  • 0428-9013

Vychází:

  • nepravidelně, od roku 2010 vydávání pozastaveno

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Pavel Kouřil

Kontakt:

WWW:

Obsah: