Folia Geobotanica

Charakteristika:

  • Časopis přináší původní příspěvky z rostlinné ekologie (autoekologie populační a vegetační ekologie) a systematiky (popis nových taxonů, biosystematika, geografie).

ISSN:

  • 1211-9520, 1874-9348

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Jitka Klimešová, Jan Kirschner

Kontakt:

  • Botanický ústav AV ČR v. v. i., 252 43 Průhonice
  • tel.: 271 015 225
  • fax: 267 750 031
  • e-mail: klimesova@butbn.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.