Filosofický časopis

Charakteristika:

  • Časopis se věnuje celému spektru filosofické problematiky. Uveřejňuje stati z dějin filosofie i studie k otázkám současného filosofického bádání.

ISSN:

  • 0015-1831

Vychází:

  • 6× ročně

Vydavatel:

Šéfredaktor:

  • Petr Dvořák

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.