Estetika

Charakteristika:

  • Časopis integruje poznatky estetiky, filozofie, sociologie, psychologie i teoretické a metodologické aspekty jednotlivých uměnověd i umělecké kritiky.

ISSN:

  • 0014-1291

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Helena Lorenzová

Kontakt:

  • Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, Katedra estetiky, Celetná 20, 116 42 Praha
  • tel. 221 619 619
  • e-mail: aesthetics@ff.cuni.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.