Data a fakta

Charakteristika:

 • Internetový bulletin přinášející aktuální informace z výzkumů,jež realizuje Sociologický ústav AV ČR. Obsahuje tabulky a grafy a komentář k nim. Je určen pro potřeby řídících orgánů, sdělovacích prostředků a širší odborné veřejnosti.

ISSN:

 • 1210-7743

Vychází:

 • nepravidelně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

 • Jitka Stehlíková

Kontakt:

 • Jilská 1, 110 00 Praha 1
  tel.: 222 221 761
  fax: 221 183 250
  e-mail: sreview@soc.cas.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.