Czech Sociological Review

Charakteristika:

  • Časopis, který vycházel v letech 1993–2001, přinášel pohled českých sociologů na transformaci české společnosti, doplněný pohledem zahraničních odborníků, zkoumající přeměny v postkomunistických zemích. Od roku 2002 se stal součástí časopisu vycházejícího pod názvem Sociologický časopis / Czech Sociological Review

ISSN:

  • 1210-3861

Vychází:

  • již nevychází (1993–2001)

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Miloš Havelka, Jiří Večerník

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR.