99 (2001), č. 4

 

STUDIES

Aleš POŘÍZKA
Listy na obranu Husovu ze 12. září až 2. října 1410. Konec druhé legendy? [Briefe zur Verteidigung des Jan Hus (12. September bis 2. Oktober 1410). Das Ende einer anderen Legende?] /700-724/

Zdeněk VYBÍRAL
Stavovství a dějiny moci v českých zemích na prahu novověku. (Nové cesty ke starému tématu). [Das Ständewesen und die Geschichte der Macht in den böhmischen Ländern an der Schwelle zur Neuzeit (Neue Wege zu einem alten Thema.)] /725-759/

Jaroslav MILLER
Rex pacificus nebo fidei defensor? Jakub I. a tisk pamfletů o českém povstání v Anglii, 1618–1621.
[Rex pacificus or fidei defensor? James I and the print of pamphlets on the Bohemian war, 1618–1621.] /760-787/

Hana VELECKÁ
Agónie appeasementu. Britská politika a rozbití Československa 15. 3.–31. 8. 1939.
[Die Agonie Des Appeasements. Die britische Politik und die Zerschlagung der Tschechoslowakei (15. März–31. August 1939).] /788-822/

ARTICLES

Bohumil JIROUŠEK
Antonín Rezek a Sborník historický (1883–1886).
[Antonín Rezek and the Historical Journal (1883–1886).] /823-837/

DISCUSSION

Jan BAŽANT
K recenzi Kateřiny Engstové.
/838-841/

REVIEWS

Miroslav ŠESTÁK, Miroslav TEJCHMAN, Lubomíra HAVLÍKOVÁ, Ladislav HLADKÝ, Jan PELIKÁN
Dějiny jihoslovanských zemí.
(Jaroslav Pánek) /842-845/

Petr KUBÍN
Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis.
(Josef Žemlička) /845-848/

Jiří SVOBODA
Stefano di Roudnice.
(Jiří Kejř) /849-850/

Marina DMITRIEVA, Karen LAMBRECHT (edd.)
Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat.
(Jiří Pešek) /850-860/

Dieter LANGEWIESCHE
Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa.
(Hana Šmahelová) /860-864/


 

STUDIES

Aleš POŘÍZKA
Listy na obranu Husovu ze 12. září až 2. října 1410. Konec druhé legendy? [Briefe zur Verteidigung des Jan Hus (12. September bis 2. Oktober 1410). Das Ende einer anderen Legende?] /700-724/

Zdeněk VYBÍRAL
Stavovství a dějiny moci v českých zemích na prahu novověku. (Nové cesty ke starému tématu). [Das Ständewesen und die Geschichte der Macht in den böhmischen Ländern an der Schwelle zur Neuzeit (Neue Wege zu einem alten Thema.)] /725-759/

Jaroslav MILLER
Rex pacificus nebo fidei defensor? Jakub I. a tisk pamfletů o českém povstání v Anglii, 1618–1621.
[Rex pacificus or fidei defensor? James I and the print of pamphlets on the Bohemian war, 1618–1621.] /760-787/

Hana VELECKÁ
Agónie appeasementu. Britská politika a rozbití Československa 15. 3.–31. 8. 1939.
[Die Agonie Des Appeasements. Die britische Politik und die Zerschlagung der Tschechoslowakei (15. März–31. August 1939).] /788-822/

ARTICLES

Bohumil JIROUŠEK
Antonín Rezek a Sborník historický (1883–1886).
[Antonín Rezek and the Historical Journal (1883–1886).] /823-837/

DISCUSSION

Jan BAŽANT
K recenzi Kateřiny Engstové.
/838-841/

REVIEWS

Miroslav ŠESTÁK, Miroslav TEJCHMAN, Lubomíra HAVLÍKOVÁ, Ladislav HLADKÝ, Jan PELIKÁN
Dějiny jihoslovanských zemí.
(Jaroslav Pánek) /842-845/

Petr KUBÍN
Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis.
(Josef Žemlička) /845-848/

Jiří SVOBODA
Stefano di Roudnice.
(Jiří Kejř) /849-850/

Marina DMITRIEVA, Karen LAMBRECHT (edd.)
Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat.
(Jiří Pešek) /850-860/

Dieter LANGEWIESCHE
Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa.
(Hana Šmahelová) /860-864/