99 (2001), č. 2

STUDIES

Martin WIHODA
Mikuláš I. Opavský mezi Přemyslovci a Habsburky. [Nicolas Ier d´Opava enter les Premyslides et les Habsbourg.] /209-230/

Alexander PATSCHOVSKY
Revolučnost husitské revoluce.
[Das Revolutionäre an der hussitischen Revolution.] /231-252/

Milena LENDEROVÁ
Z Francie do srdce Evropy. Příspěvek k dějinám cestovních zpráv 18. století.
[From France to heart of Europe.] /253-278/

ARTICLES

Jana ZACHOVÁ, Dušan TŘEŠTÍK
Adhortace De ammonicione ad presbiteros a biskup Vojtěch.
[Die Adhortation Ammonitio ad presbiteros und Bischof Adalbert.] /279-293/

REVIEWS

Jana MACHAČOVÁ, Jiří MATĚJČEK
Sociální historiografie období industrializace českých zemí z let 1990–2000.
/294-312/

Jan BAŽANT
Umění českého středověku a antika.
(Kateřina Engstová) /313-318/

Beatrix BASTL
Tugend, Liebe, Ehe. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit.
(Václav Bůžek) /318-322/

Daniel Edward MILLER
Forging Political Compromise: Antonín Švehla and the Czechoslovak Republikan Party, 1918-1933.
(Jindřich Dejmek) /322-326/

Michael HEFFERNAN
The Meaning of Europe: Geography and Geopolitics.
(Leoš Jeleček) /327-330/

Volker ZIMMERMANN
Die Sudetendeutschen im NS-Staat. Politik und Stimmung der Bevölkerung im Reichsgau Sudetenland (1938–1945).
(Jiří Pešek) /330-336/

Jaroslav KUČERA
Minderheit im Nationalstaat. Die Sprachenfrage in den tschechisch-deutschen Beziehungen 1918–1938.
(Jaroslav Valenta) /336-341/

CHRONICLE

Pavel KOLÁŘ, Miloš ŘEZNÍK
Komparativní dějiny v evropské a české perspektivě a jejich místo na Univerzitě Karlově. Seminář obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin FF UK v letech 1994–2000.
/402-408/