99 (2001), č. 1

 

STUDIES AND ARTICLES

Pavel SOUKUP
Dvojí ideál křesťanského rytíře v husitském období. [Das zweifache Ideal des christlichen Ritters im hussitischen Zeitalter.] /1-32/

Jaroslav MEZNÍK, David PAPAJÍK
Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14.–16. století. (Bilance dosavadního zkoumání.) [Veränderungen des Feudalbesitzes in Mähren zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert.] [Eine Forschungsbilanz.] /33-58/

Bronislav CHOCHOLÁČ
Poddanský úvěr na Moravě v 16. a 17. století. [Kredit der Untertanenbevölkerung in Mähren im 16. und 17. Jahrhundert.] /59-84/

Pavel MAREK
K problematice církevního rozkolu v Československu v roce 1920. [Zur Problematik der Kirchenspaltung in der Tschechoslowakei im Jahr 1920.] /85-120/

REVIEWS

Petr ČORNEJ
Velké dějiny zemí Koruny české, V. (1402–1437). (Jaroslav Mezník) /121-124/

Milada KRAUSOVÁ
Husitské války v historickém povědomí obyvatel česko-bavorského pohraničí. (Eva Doležalová) /124-126/
Pět monografií o (českých) ženách: Milena LENDEROVÁ, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století; Marie L. NEUDORFLOVÁ, České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci; Pavla HORSKÁ, Naše prababičky feministky; Robert SAK – Zdeněk BEZECNÝ, Dáma z rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její svět; Milena LENDEROVÁ, Zdenka Braunerová. (Milan Hlavačka) /126-132/

Vlastislav LACINA
Zlatá léta československého hospodářství 1918–1929. (Ivan Jakubec) /132-135/

Jindřich DEJMEK
Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. (Jaroslav Valenta) /135-139/

Manfred HILDERMEIER
Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Aufstieg und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. (Emil Voráček) /139-142/ 

STUDIES AND ARTICLES

Pavel SOUKUP
Dvojí ideál křesťanského rytíře v husitském období. [Das zweifache Ideal des christlichen Ritters im hussitischen Zeitalter.] /1-32/

Jaroslav MEZNÍK, David PAPAJÍK
Proměny feudálního majetku na Moravě ve 14.–16. století. (Bilance dosavadního zkoumání.) [Veränderungen des Feudalbesitzes in Mähren zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert.] [Eine Forschungsbilanz.] /33-58/

Bronislav CHOCHOLÁČ
Poddanský úvěr na Moravě v 16. a 17. století. [Kredit der Untertanenbevölkerung in Mähren im 16. und 17. Jahrhundert.] /59-84/

Pavel MAREK
K problematice církevního rozkolu v Československu v roce 1920. [Zur Problematik der Kirchenspaltung in der Tschechoslowakei im Jahr 1920.] /85-120/

REVIEWS

Petr ČORNEJ
Velké dějiny zemí Koruny české, V. (1402–1437). (Jaroslav Mezník) /121-124/

Milada KRAUSOVÁ
Husitské války v historickém povědomí obyvatel česko-bavorského pohraničí. (Eva Doležalová) /124-126/
Pět monografií o (českých) ženách: Milena LENDEROVÁ, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století; Marie L. NEUDORFLOVÁ, České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci; Pavla HORSKÁ, Naše prababičky feministky; Robert SAK – Zdeněk BEZECNÝ, Dáma z rajského ostrova. Sidonie Nádherná a její svět; Milena LENDEROVÁ, Zdenka Braunerová. (Milan Hlavačka) /126-132/

Vlastislav LACINA
Zlatá léta československého hospodářství 1918–1929. (Ivan Jakubec) /132-135/

Jindřich DEJMEK
Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. (Jaroslav Valenta) /135-139/

Manfred HILDERMEIER
Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Aufstieg und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. (Emil Voráček) /139-142/