98 (2000), č. 4

 

STUDIES AND ARTICLES

Martin NEJEDLÝ
Meluzínský mýtus a rodová pověst Lucemburků. [Le mythe mélusinien et la légende généalogique des Luxembourg.] /693-736/

Markus CERMAN, Eduard MAUR
Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750. [Der Wandel der  ändlichen Sozialstrukturen in Böhmen, 1650–1750.]. /737-774/

Jindřich DEJMEK
Velká Británie a Československo v době jednání o Západní garanční pakt (leden–prosinec 1925). [Groß-Britannien und die Tschechoslowakei während der Verhandlungen über den Westlichen Garantie-Pakt (Januar–Dezember 1925).] /775-806/

DISCUSSION

Zdeněk KÁRNÍK
V odpověď dvěma odpovědím. /807-809/

Jindřich DEJMEK
Diskuse o faktech – nebo snaha o ideologickou diskreditaci? /810-812/

Eva HAHNOVÁ
O „dějinných překážkách“ a česko–německém dialogu historiků. Dovětek ke zprávě o diskusi bohemistů v časopise Osteuropa. /813-819/

Jiří PEŠEK
Odpověď Evě Hahnové. /820-823/

REVIEWS

Vratislav VANÍČEK
Velké dějiny zemí Koruny české. (Martin Wihoda) /824-828/

Bernhard JUSSEN, Craig KOSLOFSKY (Hg.)
Kulturelle Reformation. Sinnformation im Umbruch 1400–1600. (František Šmahel) /829-833/

Jan ROYT
Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století. (Zdeňka Prokopová) /833-837/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Zlaté časy české reklamy. (Jan Novotný) /838-839/

Jan RYCHLÍK
Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945; Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. (Josef Harna) /840-843/

Vladimír GONĚC
Z osudů ruské demokracie – Alexandr Kerenskij. (Radomír Vlček) /844-846/

Dirk WALTER
Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Republik. (Jiří Pešek) /846-851/

Drahomír JANČÍK
Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936–1939. (Vlastislav Lacina) /851-853/

  

STUDIES AND ARTICLES

Martin NEJEDLÝ
Meluzínský mýtus a rodová pověst Lucemburků. [Le mythe mélusinien et la légende généalogique des Luxembourg.] /693-736/

Markus CERMAN, Eduard MAUR
Proměny vesnických sociálních struktur v Čechách 1650–1750. [Der Wandel der  ändlichen Sozialstrukturen in Böhmen, 1650–1750.]. /737-774/

Jindřich DEJMEK
Velká Británie a Československo v době jednání o Západní garanční pakt (leden–prosinec 1925). [Groß-Britannien und die Tschechoslowakei während der Verhandlungen über den Westlichen Garantie-Pakt (Januar–Dezember 1925).] /775-806/

DISCUSSION

Zdeněk KÁRNÍK
V odpověď dvěma odpovědím. /807-809/

Jindřich DEJMEK
Diskuse o faktech – nebo snaha o ideologickou diskreditaci? /810-812/

Eva HAHNOVÁ
O „dějinných překážkách“ a česko–německém dialogu historiků. Dovětek ke zprávě o diskusi bohemistů v časopise Osteuropa. /813-819/

Jiří PEŠEK
Odpověď Evě Hahnové. /820-823/

REVIEWS

Vratislav VANÍČEK
Velké dějiny zemí Koruny české. (Martin Wihoda) /824-828/

Bernhard JUSSEN, Craig KOSLOFSKY (Hg.)
Kulturelle Reformation. Sinnformation im Umbruch 1400–1600. (František Šmahel) /829-833/

Jan ROYT
Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století. (Zdeňka Prokopová) /833-837/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ
Zlaté časy české reklamy. (Jan Novotný) /838-839/

Jan RYCHLÍK
Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945; Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992. (Josef Harna) /840-843/

Vladimír GONĚC
Z osudů ruské demokracie – Alexandr Kerenskij. (Radomír Vlček) /844-846/

Dirk WALTER
Antisemitische Kriminalität und Gewalt. Judenfeindschaft in der Weimarer Republik. (Jiří Pešek) /846-851/

Drahomír JANČÍK
Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936–1939. (Vlastislav Lacina) /851-853/