98 (2000), č. 3

STUDIES AND ARTICLES

Libor JAN
In ordine Cruciferorum Christo militavit. (K osudům Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty). [(Zum Schicksal von Ješek, Sohn des Záviš von Falkenstein und der Königin Kunigunde.)] /453-475/

Thomas WINKELBAUER
Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století. [(Konfession und Konversion. Adelskonversionen in den böhmischen und österreichischen Ländern vom ausgehenden 16.  is zur Mitte des 17. Jahrhundert)] /476-540/

Martina GREČENKOVÁ
Císař Filozof. Anekdoty o Josefu II. a formování veřejného mínění v osvícenské Francii. [(L’empereur philosophe. Les anecdotes sur Joseph II et la formation de l’opinion publique dans la France des Lumieres.)] /541-584/

REVIEWS

František MUSIL František
Několik úvah nad novými kastelologickými encyklopediemi. /585-592/

Mikuláš TEICH
Bohemia in History. (Milan Hlavačka) /593-595/

Ulrich-Dieter OPPITZ
Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Ergänzungen zu „Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters“. (František Hoffmann) /595-598/

Miroslav ČERNÝ
Kuneš z Třebovle – středověký právník a jeho dílo. (Jiří Kejř) /598-600/

Jana ZACHOVÁ
Kronika Františka Pražského. (Jana Nechutová) /600-601/

Petr VOREL
Páni z Pernštejna. (Jiří Pešek) /602-604/

Lumír DOKOUPIL, Ludmila FIALOVÁ, Eduard MAUR, Ludmila NESLÁDKOVÁ
Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. (Jan Horský) /605-609/

Vratislav DOUBEK
T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882–1910. (Radomír Vlček) /609-612/

Christoph BOYER
Nationale Kontrahenten oder Partner? (Vlastislav Lacina) /612-614/

Jan NĚMEČEK, Ivan ŠŤOVÍČEK, Miroslav TEJCHMAN, Helena NOVÁČKOVÁ
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. (Jindřich Dejmek) /614-618/