98 (2000), č. 2

STUDIES AND ARTICLES

Petr SOMMER
Smrt kněžny Ludmily a začátky české sakrální architektury. (Der Tod der Fürstin Ludmila und die Anfängeder böhmischen Sakralarchitektur.) /229-260/

Václav BŮŽEK
Ferdinand II. Tyrolský a česká šlechta. (K otázce integračních procesů v habsburské monarchii.) [(Ferdinand II. von Tirol und der böhmische Adel.) (Zur Frage von Integrationsprozessen in der Habsburgermonarchie.)] /261-291/

Michal ŘEZÁČ
Český krajanský tisk v době krize a rozpadu Severoamerické unie 1860–1862. [(Czech Compatriot Press During the Period of the Crisis and Disintegration of North American Union 1860–1861.)] /292-319/

DISCUSSION

Igor LUKEŠ
Ještě jednou o květnu 1938 a československo-sovětských vztazích okolo Mnichova: poznámky k eseji kolegy Dejmka. /320-322/

REVIEWS

Jiří PEŠEK
Diskuse o budoucnosti německého dějepisectví východní Evropy a o německé bohemistice. /323-348/

Jaroslav MEZNÍK
Lucemburská Morava 1310-1423. (František Hoffmann) /349-353/

Ludwig VONES
Urban V. (1362–1370). Kirchenreform zwischen Kardinalkollegium, Kurie und Klientel. (Ivan Hlaváček) /353-355/

Božena KOPIČKOVÁ, Anežka VIDMANOVÁ
Listy na Husovu obranu z let 1410–1412. Konec jedné legendy? (František Šmahel) /355-359/

Marie PETERS
The Elder Pitt. (Michal Wanner) /359-361/

Milan ŠVANKMAJER
Petr I. Zrození impéria. (Radomír Vlček) /362-364/

Miroslav HROCH
Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. (Milan Řepa) /364-366/

František VENCOVSKÝ, Zdeněk JINDRA, Jiří NOVOTNÝ, Karel PULPÁN, Petr DVOŘÁK
Dějiny bankovnictví v českých zemích. (Ivan Jakubec) /367-370/

Jaroslav PÁNEK, Petr VOREL (uspoř.)
Lexikon současných českých historiků. (Petr Čornej) /371-373/

CHRONICLE

Zdeňka HLEDÍKOVÁ Zdeňka
Český historický ústav v Římě v letech 1998–1999. /416-419/

Václava HORČÁKOVÁ
Historická bibliografie. Minulost, přítomnost a budoucnost. (Činnost bibliografického pracoviště knihovny Historického ústavu AV ČR). /420-430/