98 (2000), č. 1

 

STUDIES AND ARTICLES

Zdeňka HLEDÍKOVÁ
Prodrumus vatikánských Monument a listina Klimenta V. pro premonstráty. [Der Prodromus der Monumenta Vaticana und die Urkunde Klemens V. für die Prämonstratenser.] . /1-17/

Josef HRDLIČKA
Potraviny, stolování a jídelníček na raně novověkých aristokratických dvorech. (Ke stavu a perspektivám výzkumu každodenní kultury.) [Lebensmittel, Tafeln und Speisekarete an frühneuzeitlichen Adelshöfen. (Zu Stand und Perspektiven der Alltagskulturforschung.)] /18-47/

Jiří POKORNÝ
Veřejné knihovny na přelomu století. (Koncepce a realizace.) [Öffentliche Bibliotheken um die Jahrhundertwende. (Konzeptionen und Realisierungen.)] /48-82/

Martin KUČERA
Český politický katolicismus před první světovou válkou. [Der tschechische politische Katholizismus vor dem Ersten Weltkrieg.] /83-118/

REFLECTIONS

Josef PETRÁŇ
Dějepis na sklonku století. /119-123/

DISCUSSION

Milan HLAVEČKA, Luboš VELEK
Dvě odpovědi prof. dr. Z. Kárníkovi. /124-129/

REVIEWS

Jindřich DEJMEK
Britský appeasement: bilance půlstoletí trvající historiografické diskuse /130-142/

Kateřina CHARVÁTOVÁ
Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420. (Božena Kopičková) /143-147/

Thomas A. FUDGE
The Magnificant Ride: The First Reformation in Hussite Bohemia. St. Andrew’s Studies in Reformation History. (Zdeněk V David) /148-150/

Petr VOREL (ed.)
Stavovský odbor roku 1547 – první krize habsburské. monarchie. (Josef Hrdlička) /150-153/

Jacek STASZEWSKI
August II Mocny. (Miloš Řezník) /153-155/

George SCHÖPFLIN
Politics in Eastern Europe 1945–1992. (Petr Prokš) /156-160/

Heinz DUCHHARDT, Matthias SCHNETTGER, Martin VOGT (ed.)
Der Friede von Rijswijk 1697. (Michal Wanner) /160-162/

Mojmír HORYNA
Jan Blažej Santini-Aichel. (Michal Wanner) /163-165/

  

STUDIES AND ARTICLES

Zdeňka HLEDÍKOVÁ
Prodrumus vatikánských Monument a listina Klimenta V. pro premonstráty. [Der Prodromus der Monumenta Vaticana und die Urkunde Klemens V. für die Prämonstratenser.] . /1-17/

Josef HRDLIČKA
Potraviny, stolování a jídelníček na raně novověkých aristokratických dvorech. (Ke stavu a perspektivám výzkumu každodenní kultury.) [Lebensmittel, Tafeln und Speisekarete an frühneuzeitlichen Adelshöfen. (Zu Stand und Perspektiven der Alltagskulturforschung.)] /18-47/

Jiří POKORNÝ
Veřejné knihovny na přelomu století. (Koncepce a realizace.) [Öffentliche Bibliotheken um die Jahrhundertwende. (Konzeptionen und Realisierungen.)] /48-82/

Martin KUČERA
Český politický katolicismus před první světovou válkou. [Der tschechische politische Katholizismus vor dem Ersten Weltkrieg.] /83-118/

REFLECTIONS

Josef PETRÁŇ
Dějepis na sklonku století. /119-123/

DISCUSSION

Milan HLAVEČKA, Luboš VELEK
Dvě odpovědi prof. dr. Z. Kárníkovi. /124-129/

REVIEWS

Jindřich DEJMEK
Britský appeasement: bilance půlstoletí trvající historiografické diskuse /130-142/

Kateřina CHARVÁTOVÁ
Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420. (Božena Kopičková) /143-147/

Thomas A. FUDGE
The Magnificant Ride: The First Reformation in Hussite Bohemia. St. Andrew’s Studies in Reformation History. (Zdeněk V David) /148-150/

Petr VOREL (ed.)
Stavovský odbor roku 1547 – první krize habsburské. monarchie. (Josef Hrdlička) /150-153/

Jacek STASZEWSKI
August II Mocny. (Miloš Řezník) /153-155/

George SCHÖPFLIN
Politics in Eastern Europe 1945–1992. (Petr Prokš) /156-160/

Heinz DUCHHARDT, Matthias SCHNETTGER, Martin VOGT (ed.)
Der Friede von Rijswijk 1697. (Michal Wanner) /160-162/

Mojmír HORYNA
Jan Blažej Santini-Aichel. (Michal Wanner) /163-165/