97 (1999), č. 4

STUDIES

Dušan TŘEŠTÍK
Místo Velké Moravy v dějinách. (Ke stavu a potřebám bádání o Velké Moravě.) [Die Stellung Großmährens in der Geschichte. (Zu Stand und Bedürfnissen der Forschung zum großmährischen Reich.)] /689-727/

Svatava RAKOVÁ
Protestantský humanismus v Novém světe: případ Nového Nizozemí. [Protestant Humanism in the New World: The Case of New Netherland.] /728-756/

Zdenka STOKLÁSKOVÁ
„Cizí je cizinec jen v cizině“. [„Fremd ist ein Fremder nur in der Fremde“. Die Auffassung des Terminus „fremd„ in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Mähren.] /757-779/

ARTICLES

Karel HRUBÝ
První desetiletí Československého časopisu historického (1953–1962). [Das erste Jahrzehnt der Tschechoslowakischen historischen Zeitschrift (ČSČH 1952–1963).] /780-802/

REFLECTIONS

Jaroslav MEZNÍK
Etika historikovy práce. /803-806/

REVIEWS

Josef HANZAL
Cesty české historiografie 1945–1989. (Tomáš Borovský) /807-812/

Jiří KOŘALKA
František Palacký (1798–1876). Životopis. (Jaroslav Marek) /812-816/

Wolfgang J. MOMMSEN (ed.)
Kultur und Krieg: die Rolle der Intellektuellen, Künstler und Schriftsteller im Ersten Weltkrieg, Schriften des Historischen Kollegs.

Holger AFFLERBACH, Christoph CORNELIßEN (ed.)
Sieger und Besiegte Materielle und ideelle Neuorientierung nach 1945. (Jiří Pešek) /816-821/

Helmut RUMPLER
Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. (Jiří Kořalka) /822-824/

Paweł KRAS
Husyci w piętnastowiecznej Polsce. (Martin Nodl) /824-828/

Pavel MAREK, Ladislav SOLDÁN
Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí.

Pavel MAREK
Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. (Martin Kučera) /828-830/

Marián HRONSKÝ
Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920. (Jindřich Dejmek) /830-836/

Bohumil ROEDL
Ve jménu inky Túpaka Amarua. (Bohumil Baďura) /836-838/

Eva SEMOTANOVÁ
Historická geografie českých zemí. (Leoš Jeleček, Michal Pobuda) /838-843/