97 (1999), č. 3

 

STUDIES

Martin WIHODA
Vznik moravského markrabství. [The Formation of the Moravian Margraviate]. /453-475/

Kateřina ENGSTOVÁ
Jan Marignola a památky doby Karla IV. [Johannes von Marignola und Denkmäler aus der Zeit Karls IV.] /476-505/

Michal PULLMANN
Koncept revoluce v díle A. H. Springera. [Das Konzept der Revolution im Werk von Anton Heinrich Springer]. /506-538/

Milena LENDEROVÁ
Česká zkušenost Paula Claudela. (Svět depeší, svět deníku.) [Expérience tchque de Paul Claudel (Univers des depches, uniers du journal)]. /539-566/

ARTICLES

Bohumil JIROUŠEK
Historický klub a Josef Klik. [Historic Club and Josef Klik]. /567-581/

DISCUSSION

Zdeněk KÁRNÍK
Slovo k diskusi o Kazbundově Otázce česko-německé v předvečer Velké války i otázkám až současným. /582-588/

František HOFFMANN
Ke vzniku městského zřízení v českých zemích. /589-602/

REVIEWS

Ivan HLAVÁČEK, Z německých historických výstav roku 1998. /603-607/

Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. (Václav Bůžek) /608-611/

Joachim BAHLCKE, Winfried EBERHARD, Miloslav POLÍVKA (Hg.), Böhmen und Mähren. Handbuch der historischen Stätten. (Josef Petráň) /611-613/

Nicholas CANNY (ed.), The Oxford History of British Empire (sv. 1). The Origins of Empire. British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century (sv. 2).

P. J. MARSHALL (ed.), The Eighteenth Century. (Michal Wanner) /614-617/

Ralph MELVILLE, Adel und Revolution in Böhmen. Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts. (Ivan Šedivý) /617-621/

Dušan TOMÁŠEK, Robert KVAČEK, Causa Emil Hácha. (Jan Gebhart, Jan Kuklík) /621-626/

Zbyněk ZEMAN, Antonín KLIMEK, The Life of Edvard Beneš, 1884–1948. Czechoslovakia in Peace and War. (Jaroslav Valenta) /626-633/

Jan LEHÁR, Alexander STICH, Jaroslava JANÁČKOVÁ, Jiří HOLÝ, Česká literatura od počátku k dnešku. (Jaroslav Marek) /633-636/

 

STUDIES

Martin WIHODA
Vznik moravského markrabství. [The Formation of the Moravian Margraviate]. /453-475/

Kateřina ENGSTOVÁ
Jan Marignola a památky doby Karla IV. [Johannes von Marignola und Denkmäler aus der Zeit Karls IV.] /476-505/

Michal PULLMANN
Koncept revoluce v díle A. H. Springera. [Das Konzept der Revolution im Werk von Anton Heinrich Springer]. /506-538/

Milena LENDEROVÁ
Česká zkušenost Paula Claudela. (Svět depeší, svět deníku.) [Expérience tchque de Paul Claudel (Univers des depches, uniers du journal)]. /539-566/

ARTICLES

Bohumil JIROUŠEK
Historický klub a Josef Klik. [Historic Club and Josef Klik]. /567-581/

DISCUSSION

Zdeněk KÁRNÍK
Slovo k diskusi o Kazbundově Otázce česko-německé v předvečer Velké války i otázkám až současným. /582-588/

František HOFFMANN
Ke vzniku městského zřízení v českých zemích. /589-602/

REVIEWS

Ivan HLAVÁČEK, Z německých historických výstav roku 1998. /603-607/

Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. (Václav Bůžek) /608-611/

Joachim BAHLCKE, Winfried EBERHARD, Miloslav POLÍVKA (Hg.), Böhmen und Mähren. Handbuch der historischen Stätten. (Josef Petráň) /611-613/

Nicholas CANNY (ed.), The Oxford History of British Empire (sv. 1). The Origins of Empire. British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century (sv. 2).

P. J. MARSHALL (ed.), The Eighteenth Century. (Michal Wanner) /614-617/

Ralph MELVILLE, Adel und Revolution in Böhmen. Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts. (Ivan Šedivý) /617-621/

Dušan TOMÁŠEK, Robert KVAČEK, Causa Emil Hácha. (Jan Gebhart, Jan Kuklík) /621-626/

Zbyněk ZEMAN, Antonín KLIMEK, The Life of Edvard Beneš, 1884–1948. Czechoslovakia in Peace and War. (Jaroslav Valenta) /626-633/

Jan LEHÁR, Alexander STICH, Jaroslava JANÁČKOVÁ, Jiří HOLÝ, Česká literatura od počátku k dnešku. (Jaroslav Marek) /633-636/