97 (1999), č. 2

STUDIES AND ARTICLES

Pavel OLIVA
Athénská demokracie. [Die athenische Demokratie]. /213-234/

Josef ŽEMLIČKA
Markomané, Němci a středověké kolonizace. (K historiografii jednoho problému české medievistiky). [Markomannen, Deutsche und die mittelalterliche Kolonisation. (Zur Historiographie eines Problems der tschechischen Mediävalistik).] /235-272/

Pavel BOLINA
K interpretaci a datování Zdíkových listin. [Zur Interpretation und Datierung der Urkunden von Heinrich Zdík]. /273-292/

ARTICLES

Ivan ŠEDIVÝ
České loajální projevy 1914–1918. (Malá textová sonda.) [Tschechische Loyalitätskundgebungen 1914–1918. (Eine kleine Textsonde).] /293-310/

REFLECTIONS

K VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové.

Jaroslav PÁNEK
Česká historická věda a české historické vědomí. (Několik námětů do diskuse.) /311-320/

Jan KŘEN
Česká a německá historická paměť – včerejšek a dnešek. /321-331/

REVIEWS

Jaroslav ČECHURA, Rolnické revolty raného novověku – přehled středoevropského bádání. [Bäuerliche Revolten in der Frühen Neuzeit – ein Überblick über die mitteleuropäische Forschung]. /332-357/

Jiří JUROK, Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce. Poodří a Pobečví v husitském období v letech 1378–1471. (František Hoffmann) /358-362/

Horst FUHRMANN, Die Päpste. Von Petrus zu Johannes Paul II. (Thomas Krzenck) /362-364/

Veronika ARNDT, Nachbarliches Zusammenleben. Deutsch-tschechische Beziehungen im europäischen Kontext. (Jaroslav Valenta) /364-367/

Marie KOLDINSKÁ, Petr MAŤA, Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633. (Jaroslav Pánek) /367-370/

Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Jak se žilo za časů Františka Josefa I. (Jiří Pokorný) /371-373/

Ivan KAMENEC, Dr. Jozef Tiso 1887–1947. Tragédia politika, kňaza a človeka. (Jan Rychlík) /373-375/

Alfonsas EIDINTAS, Vytautas ŽALYS, Alfred Erich SENN, Lithuania in European Politics: The Years of the First Republic, 1918–1940. (Luboš Švec) /375-377/

Bernd-A. RUSINEK, Das Forschungszetrum. Eine Geschichte der KFA Jülich von ihrer Gründung bis 1980, Campus V. (Jiří Pešek) /377-380/

Jiří ŠTAIF, Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790–1900. (Jaroslav Marek) /381-383/