96 (1998), č. 3

 

STUDIES AND ARTICLES

Jaroslav MAREK
Osobnost, historik, dějepisectví. /491-501/

Josef ŽEMLIČKA
„Právo nucené směny“ při zakládání středověkých měst. [„Das Rechts des Zwangaustausch“ bei der Gründung mittelalterlicher Städte.] /502-531/

Luboš VELEK
Pokus o česko-německé vyrovnání 1899–1900 – konference u K. Chiariho. [Ein Versuch um den tschechisch-deutschen Ausgleich 1899–1900 – Konferenz bei K. Chiari.] /532-560/

Jan GEBHART
Migrace českého obyvatelstva v letech 1938–1939. [Migration der tschechischen Bevölkerung in den Jahren 1938–1939.] /561-573/

Jan RYCHLÍK
Proces s Josefem Tisem v roce 1947. [Process with Dr Jozef Tiso (1947)]. /574-601/

REVIEWS

Jiří PEŠEK, Reformační konfesionalisace v Německu 16.–17. století. Publikace a diskuse 80. a 90. let. /602-610/

Dušan TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců. (Josef Válka) /611-619/

Janusz GRUCHAŁA, Tomasz G. Masaryk. (Jaroslav Valenta) /619-625/

Miloš HÁJEK – Hana MEJDROVÁ, Die Entstehung der III. Internationale.
(Zdeněk Kárník) /625-630/

Petr VOREL (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století.
(Václav Bůžek) /630-633/

Karin MAAG (ed.), The Reformation in Eastern and Central Europe Scolar Press. (Olga Fejtová) /633-637/

Svatava RAKOVÁ, Anglické kolonie v severní Americe 17. století. (Josef Opatrný) /637-639/

Juris DREIFELDS, Latvia in Transition. (Luboš Švec) /639-642/

P. J. MARSHALL (ed.), The Cambridge Illustrated History of the British Empire. (Michal Wanner) /642-644/

  

STUDIES AND ARTICLES

Jaroslav MAREK
Osobnost, historik, dějepisectví. /491-501/

Josef ŽEMLIČKA
„Právo nucené směny“ při zakládání středověkých měst. [„Das Rechts des Zwangaustausch“ bei der Gründung mittelalterlicher Städte.] /502-531/

Luboš VELEK
Pokus o česko-německé vyrovnání 1899–1900 – konference u K. Chiariho. [Ein Versuch um den tschechisch-deutschen Ausgleich 1899–1900 – Konferenz bei K. Chiari.] /532-560/

Jan GEBHART
Migrace českého obyvatelstva v letech 1938–1939. [Migration der tschechischen Bevölkerung in den Jahren 1938–1939.] /561-573/

Jan RYCHLÍK
Proces s Josefem Tisem v roce 1947. [Process with Dr Jozef Tiso (1947)]. /574-601/

REVIEWS

Jiří PEŠEK, Reformační konfesionalisace v Německu 16.–17. století. Publikace a diskuse 80. a 90. let. /602-610/

Dušan TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců. (Josef Válka) /611-619/

Janusz GRUCHAŁA, Tomasz G. Masaryk. (Jaroslav Valenta) /619-625/

Miloš HÁJEK – Hana MEJDROVÁ, Die Entstehung der III. Internationale.
(Zdeněk Kárník) /625-630/

Petr VOREL (ed.), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století.
(Václav Bůžek) /630-633/

Karin MAAG (ed.), The Reformation in Eastern and Central Europe Scolar Press. (Olga Fejtová) /633-637/

Svatava RAKOVÁ, Anglické kolonie v severní Americe 17. století. (Josef Opatrný) /637-639/

Juris DREIFELDS, Latvia in Transition. (Luboš Švec) /639-642/

P. J. MARSHALL (ed.), The Cambridge Illustrated History of the British Empire. (Michal Wanner) /642-644/