96 (1998), č. 2

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

František ŠMAHEL
Počátky pražského obecného učení (Kritické reflexe k jubileu jednoho „národního monumentu“). /253-291/

Jan BISTŘICKÝ
Zdíkovy listiny. /292-306/

Martin KUČERA
Předpoklady a průběh reorganizačního procesu uvnitř české strany agrární. /307-343/

Petr PROKŠ
Pokus o nové spojenectví (Příspěvek k dějinám československo-francouzských vztahů v letech 1945–1948). /344-379/

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

Jindřich DEJMEK
Velká Británie a země střední a východní Evropy mezi světovými válkami. /380-395/

RECENZE

Hana PÁTKOVÁ Hana (ed.), Berní knihy Starého Města pražského (1427–1434). (Jaroslav Mezník) /396/

Václav BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. (Tomáš Kahuda) /398/

Radek FUKALA, Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích. (Jiří Jurok) /402/

Karel KAZBUNDA, Otázka česko-německá v předvečer velké války. (Milan Hlavačka, Luboš Velek) /405/

Radko BŘACH, Československo a Evropa v polovině 20. let. (Jindřich Dejmek) /408/

Klaus HILDEBRAND, Lisabeth MÜLLER-LUCKNER (Hg.), Das Deutsche Reich im Urteil der Großen Mächte und europäischen Nachbarn (1871–1945). (Pavel Cibulka) /414/

H. T. DICKINSON, The Politics of the People in Eighteenth-Century Britain. (Michal Wanner) /417/

Hermann FILLITZ Hermann (Hg.), Der Traum vom Glück. (Vít Vlnas) /419/

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

KONFERENCE

Josef ŽEMLIČKA
Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. Mezinárodní vědecké sympozium, Praha 19.–20. listopadu 1997. /470/

Miloslav POLÍVKA
Soukromý svět dvora ve svědectvích šlechty 14. až 16. století. Postupim 22.–24. října 1997. /471/

Radomír VLČEK
Kolokvium T. G. Masaryk a ruské revoluce. /472/

Daniela BRÁDLEROVÁ
Vědecká konference Věda v českých zemích za druhé světové války. /473/

Robert KVAČEK
O autonomii a federaci v Československu. /475/

Pavel KRÁL, Jiří KUBEŠ
Nové metody v historii. /476/