96 (1998), č. 1

 

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

Ivan ŠEDIVÝ
Velká válka 1914–1918 (Pokus o rekapitulaci). /1-25/

Martin NEJEDLÝ
Poezie Eustacha Deschampse jako historický pramen 14. století. /26-71/

Ivo KOŘÁN
Židovská sekta na Bydžovsku v polovině 18. století. /72-101/

Jaroslav ŠEBEK
Parlamentní volby v roce 1929. /102-138/

Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí v kontextu dnešní středoevropské biografické produkce. /139-151/

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

RECENZE

Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198). (Jaroslav Mezník) /152/

Zdeněk UHLÍŘ, Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. (František Hoffmann) /156/

František FIŠER, Karlštejn. (František Šmahel) /161/

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberk. (Václav Bůžek) /166/

Luboš ŠVEC, Vladimír MACURA, Pavel ŠTOL, Dějiny pobaltslých zemí. (Jindřich Dejmek) /169/

Alexander HAMILTON, James MADISON, John JAY, Die Federalist-Artikel. (Svatava Raková) /173/

Brigitte HAMANN, Hitlers Wien. (Jiří Pokorný) /176/

Miroslav PLAČEK, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. (František Musil) /179/

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

KONFERENCE

Jana ZACHOVÁ
Die Geschichtsschreibung im Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme. /222/

Petr MAŤA
Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie. /224/

Jaroslav FOLTA
Věda a technika rudolfinské doby. /225/

Pavel BĚLINA
XXIII. kongres Mezinárodní komise pro vojenské dějiny. /228/

Jiří KOŘALKA
Vídeňské sympozium o protestantských mentalitách v 16.–20. století. /230/

 

  

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

Ivan ŠEDIVÝ
Velká válka 1914–1918 (Pokus o rekapitulaci). /1-25/

Martin NEJEDLÝ
Poezie Eustacha Deschampse jako historický pramen 14. století. /26-71/

Ivo KOŘÁN
Židovská sekta na Bydžovsku v polovině 18. století. /72-101/

Jaroslav ŠEBEK
Parlamentní volby v roce 1929. /102-138/

Marie MAKARIUSOVÁ
Biografický slovník českých zemí v kontextu dnešní středoevropské biografické produkce. /139-151/

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

RECENZE

Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198). (Jaroslav Mezník) /152/

Zdeněk UHLÍŘ, Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. (František Hoffmann) /156/

František FIŠER, Karlštejn. (František Šmahel) /161/

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberk. (Václav Bůžek) /166/

Luboš ŠVEC, Vladimír MACURA, Pavel ŠTOL, Dějiny pobaltslých zemí. (Jindřich Dejmek) /169/

Alexander HAMILTON, James MADISON, John JAY, Die Federalist-Artikel. (Svatava Raková) /173/

Brigitte HAMANN, Hitlers Wien. (Jiří Pokorný) /176/

Miroslav PLAČEK, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. (František Musil) /179/

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

KONFERENCE

Jana ZACHOVÁ
Die Geschichtsschreibung im Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme. /222/

Petr MAŤA
Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie. /224/

Jaroslav FOLTA
Věda a technika rudolfinské doby. /225/

Pavel BĚLINA
XXIII. kongres Mezinárodní komise pro vojenské dějiny. /228/

Jiří KOŘALKA
Vídeňské sympozium o protestantských mentalitách v 16.–20. století. /230/