95 (1997), č. 3-4

 

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

DUCREUX, Marie-Elizabeth
Symbolika barokní poutě do Staré Boleslavi. [La symbolique du pélerinage baroque a Stará Boleslav.]

KOŘALKA Jiří
František Palacký a politická moc ve čtyřicátých letech 19. století. [František Palacký und die Staatsgewalt in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts.]

ČERNÝ Bohumil
Německá sociálně-demokratická dělnická strana v ČSR a emigrace 1938–39. [Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei und ihre Emigration in der Jahren 1938–39.]

HLEDÍKOVÁ Zdeňka
Zpráva o hledání Husova breviáře. [Bericht über die Suche nach dem Brevier von magister Jan Hus.]

VÁLKA Josef
Nad knihou Ferdinanda Seibta Německo a Češi.

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

ŠMAHEL František, Hussitica 1994/95–1997.

RECENZE

Mittelalter-Mythen. (Ivan Hlaváček)

ERGEMÖLLER Bernard-Ulrich, Maiestas Carolina. (Lenka Bobková)

OPALIŃSKI Edward, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. (Jaroslav Pánek)

BEČKOVÁ Kateřina – FOKT Miroslav, Svědectví Langweilova modelu Prahy. (Jan Novotný)

GRELL Ole Peter – SCRIBNER Bob, Tolerance and Intolerance in the European Reformation. (Petr Maťa)

ESER Susanne F., Verwaltet und verwahrt, Armenpolitik und Arme in Augsburg. (Olga Fejtová)

HABEL Fritz Peter, Eine politische Legende. (Jaroslav Valenta)

ČERNÝ Václav, O povaze naší kultury, Rio Preisner, Kultura bez konce. (Jaroslav Marek)

ZPRÁVY

VÝBĚR ČČH

Ze zahraničních časopisů

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Konference

Mezinárodní vědecká konference „Środkowoeuropejskie dziedzictwoy swiętego Wojciecha“, Zabrze 10.–11. dubna 1997. (Marie Bláhová)

Konference k současnému stavu vydávání pramenů diplomatické povahy v teritoriích východní části střední Evropy. (Božena Kopičková)

Vědecká konference o životě, díle a historickém významu M. Jana z Rokycan. (Jaroslav Boubín)

Vzory chování v 19. století. (Jana Machačová – Jiří Matějček)

Německé a československé hospodářství v meziválečném období. (Vlastislav Lacina)

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1939. (František Kolář)

KNIHY DOŠLÉ REDAKCI

VÝTAHY Z ČESKÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ

DISKUSE

HORSKÁ Pavla
Umíme napsat dějiny společnosti českých zemí devatenáctého století?

ZASLÁNO REDAKCI

 

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

DUCREUX, Marie-Elizabeth
Symbolika barokní poutě do Staré Boleslavi. [La symbolique du pélerinage baroque a Stará Boleslav.]

KOŘALKA Jiří
František Palacký a politická moc ve čtyřicátých letech 19. století. [František Palacký und die Staatsgewalt in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts.]

ČERNÝ Bohumil
Německá sociálně-demokratická dělnická strana v ČSR a emigrace 1938–39. [Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakei und ihre Emigration in der Jahren 1938–39.]

HLEDÍKOVÁ Zdeňka
Zpráva o hledání Husova breviáře. [Bericht über die Suche nach dem Brevier von magister Jan Hus.]

VÁLKA Josef
Nad knihou Ferdinanda Seibta Německo a Češi.

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

ŠMAHEL František, Hussitica 1994/95–1997.

RECENZE

Mittelalter-Mythen. (Ivan Hlaváček)

ERGEMÖLLER Bernard-Ulrich, Maiestas Carolina. (Lenka Bobková)

OPALIŃSKI Edward, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. (Jaroslav Pánek)

BEČKOVÁ Kateřina – FOKT Miroslav, Svědectví Langweilova modelu Prahy. (Jan Novotný)

GRELL Ole Peter – SCRIBNER Bob, Tolerance and Intolerance in the European Reformation. (Petr Maťa)

ESER Susanne F., Verwaltet und verwahrt, Armenpolitik und Arme in Augsburg. (Olga Fejtová)

HABEL Fritz Peter, Eine politische Legende. (Jaroslav Valenta)

ČERNÝ Václav, O povaze naší kultury, Rio Preisner, Kultura bez konce. (Jaroslav Marek)

ZPRÁVY

VÝBĚR ČČH

Ze zahraničních časopisů.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

Konference

Mezinárodní vědecká konference „Środkowoeuropejskie dziedzictwoy swiętego Wojciecha“, Zabrze 10.–11. dubna 1997. (Marie Bláhová)

Konference k současnému stavu vydávání pramenů diplomatické povahy v teritoriích východní části střední Evropy. (Božena Kopičková)

Vědecká konference o životě, díle a historickém významu M. Jana z Rokycan. (Jaroslav Boubín)

Vzory chování v 19. století. (Jana Machačová – Jiří Matějček)

Německé a československé hospodářství v meziválečném období. (Vlastislav Lacina)

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1939. (František Kolář)

KNIHY DOŠLÉ REDAKCI

VÝTAHY Z ČESKÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ

DISKUSE

HORSKÁ Pavla
Umíme napsat dějiny společnosti českých zemí devatenáctého století?

ZASLÁNO REDAKCI