105 (2007), č. 2

STUDIES

Josef ŽEMLIČKA
Mocren, Mogkran, Muckern. Kde hledat říšský majetek Mocran et Mocran?. [Mocren, Mogkran, Muckern. Where are we to look for the Imperial estate Mocran et Mocran?] /305-350/

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR
Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století. [Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda. The Education and Preparation of the Clergy for Parish Administration in the Czech Lands in the 18th Century and at the Beginning of the 19th Century.] /351-392/

ARTICLES

Hana PÁTKOVÁ
Liber Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis. Život jedné středověké městské knihy. [Liber Vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis. The Story of One Medieval Town Book.] /393-405/

DISCUSSION

Jiří PEŠEK
České umění 1939-1958: Avantgarda mezi návratem akademismu a totalitní modernizací. [Czech Art 1939-1958: The Avant-Garde between the Return of Academism and Total Modernization.] /406-432/

Ivan HLAVÁČEK
Nad knihou Knihy a knihovny ve středověku. /433/

REVIEWS

Barbora OSVALDOVÁ
Česká média a feminismus.

Marie BAHENSKÁ
Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělání a ženské spolky v Praze v 19. století.

Jana MALÍNSKÁ
Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. (Milena Lenderová) /434-437/

Ondřej FELCMAN, Eva SEMOTANOVÁ
Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas. (Marie Ryantová) /437-439/

Gerard LABUDA
Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Tom I: Czasy średniowieczne. (Marceli Kosman) /439-441/

David CRESSY
England on Edge. Crisis and Revolution 1640-1642. (Michal Wanner) /442-444/

Daniel BEAUVOIS
Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914. (Maciej Górny) /444-447/

Max MITTLER
Der Weg zum Ersten Weltkrieg: Wie neutral war die Schweiz? Kleinstat und europäischer Imperialismus. (Pavel Dvořák) /447-450/

Ries ROOWAAN
Im Schatten der Großen Politik. Deutsch-niederländische Beziehungen zur Zeit der Weimarer Republik 1918-1933. (Jiří Pešek) /450-452/

Riccardo BAVAJ
Die Ambivalenz der Moderne im Nationalsozialismus. Eine Bilanz der Forschung. (Jiří Pešek) /452-459/

Wolfgang MUELLER
Die Sowjetische Besatzung in Österreich 1945–1955 und ihre politische Mission. (Dagmar Černá) /459-461/