105 (2007), č. 1

STUDIES AND ARTICLES

Antonín KALOUS
Spor o biskupství olomoucké v letech 1482–1497. [The Disputed Bishopric of Olomouc, 1482–1497.] /1-39/

Pavel MAREK
Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století. [The Clientele Strategy of the Spanish Kings towards the Prague Imperial Court in the Late 16th Century and the Early 17th Century.] /40-89/

THE IXTH CONGRESS OF CZECH HISTORIANS

Jiří PEŠEK
Česká historiografie na počátku 21. století – cesty jejího hodnocení. [Czech Historiography at the Onset of the 21st Century – Methods of Assessment.] /89-100/

Václav BŮŽEK
Výuka historie na univerzitách v České republice. – tendence a perspektivy. [The Teaching of History at Universities in the Czech Republic – Trends and Perspectives.] /101-112/

František ŠMAHEL
Závěrečný projev na IX. sjezdu českých historiků. [The Closing Address to The IXth Congress of Czech Historians at Pardubice, 8th September 2006.] /113-121/

DISCUSSION

Dušan TŘEŠTÍK, Josef ŽEMLIČKA
O modelech vývoje přemyslovského státu. [On the Development Models of the Przemyslid State.] /122-164/

REVIEWS

Arnd REITEMEIER
Pfarrkirchen in der Stadt des späten Mittelalters: Politik, Wirtschaft und Verwaltung. (Ivan Hlaváček) /165-167/

Georgiana DONAVIN, Cary J. NEDERMAN, Richard UTZ (eds.)
Speculum sermonis. Interdisciplinary reflections on the medieval sermon. (Jindřich Marek) /167-171/

Josef FORBELSKÝ
Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase. (Pavel Marek) /172-175/

Milan HLAVAČKA
Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913. (Pavel Kladiwa) /175-177/

Robert TRABA
„Wschodniopruskość”. Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. (Maciej Górny) /177-179/

Patrick WAGNER
Hitlers Kriminalisten. Die deutsche Kriminalpolizei und der Nationalsozialismus. (Tomáš Nigrin) /179-182/

Margarete GRANDNER, Gernot HEISS, Oliver RATHKOLB (edd.)
Zukunft mit Altlasten. Die Universität Wien 1945 bis 1955. (Jiří Pešek) /182-188/

Detlef JUNKER, Philipp GASSERT, Wilfried MAUSBACH, David B. MORRIS (edd.)
Die USA und Deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges. (Miloš Calda) /188-192/