104 (2006), č. 4

 

STUDIES

Josef ŽEMLIČKA
Mocran et Mocran. Třetí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské. [Mocran et Mocran. The Third Basle Charter of Frederick II. within the Context of the Golden Bull of Sicily.] /733-782/

Jan HÁJEK, Eduard KUBŮ
Ekonomický nacionalismus českých zemí sklonku 19. a první poloviny 20. století jako středoevropský „model“. Pokus o vymezení specifického typu. [The Economic Nationalism of the Bohemian Lands at the End of the 19th Century and the First Half of the 20th Century as a Central European „Model“. An Attempt to define this Specific Type.] /783-820/

Marcel PENCÁK
Cesta k uzákonění zemského zřízení v roce 1927. [A Path towards the Enactment of the Land-Based System of 1927.] /821-870/

ARTICLES

Jaroslava HOFFMANNOVÁ
Joseph Alois Schumpeter a Jaroslav Goll o rakouské monarchii 1917. [Joseph Alois Schumpeter and Jaroslav Goll on the Austrian Monarchy 1917.] /871-883/

DISCUSSION

Bohumil JIROUŠEK
Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie – možnosti a meze studia. /884-905/

Jan RYCHLÍK
Nad knihou Jána Mlynárika o dějinách Židů na Slovensku. /906-909/

Marie RYANTOVÁ
Nad knihou Jaroslava Čechury a Jany Čechurové o Pekařově Příběhu Knihy o Kosti. /910-914/

REVIEWS

František ŠMAHEL
Cesta Karla IV. do Francie. 1377-1378. (Václav Bůžek) /915-918/

Libor JAN
Václav II. a struktury panovnické moci. (Kateřina Čadková) /918-921/

Robert ŠIMŮNEK
Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418-1472. (Václav Ledvinka) /921-926/

Alina KARDAS
Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. (Olga Fejtová) /926-930/

Klaus WEBER
Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel 1680-1830, Unternehmen und Familien in Hamburg, Cádiz und Bordeaux. (Michal Wanner) /930-933/

Josef JABLONICKÝ
Samizdat o odboji, II. Štúdie a články. (Jan Rychlík) /934-936/

Vincas BARTUSEVIČIUS, Joachim TAUBER, Wolfram WETTE (ed.), předmluva Ralph GIORDANO
Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941. (Daniel Putík) /937-940/

Wolfgang MUELLER, Arnold SUPPAN, Norman M. NAIMARK, Gennadij BORDJUGOV (Hg.)
Sowjetische Politik in Österreich 1945-1955. Dokumente aus russischen Archiven. (Dagmar Černá) /940-944/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Zpráva o činnosti Českého historického ústavu v Římě v letech 2004-2005. /977-979/

  

STUDIES

Josef ŽEMLIČKA
Mocran et Mocran. Třetí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské. [Mocran et Mocran. The Third Basle Charter of Frederick II. within the Context of the Golden Bull of Sicily.] /733-782/

Jan HÁJEK, Eduard KUBŮ
Ekonomický nacionalismus českých zemí sklonku 19. a první poloviny 20. století jako středoevropský „model“. Pokus o vymezení specifického typu. [The Economic Nationalism of the Bohemian Lands at the End of the 19th Century and the First Half of the 20th Century as a Central European „Model“. An Attempt to define this Specific Type.] /783-820/

Marcel PENCÁK
Cesta k uzákonění zemského zřízení v roce 1927. [A Path towards the Enactment of the Land-Based System of 1927.] /821-870/

ARTICLES

Jaroslava HOFFMANNOVÁ
Joseph Alois Schumpeter a Jaroslav Goll o rakouské monarchii 1917. [Joseph Alois Schumpeter and Jaroslav Goll on the Austrian Monarchy 1917.] /871-883/

DISCUSSION

Bohumil JIROUŠEK
Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie – možnosti a meze studia. /884-905/

Jan RYCHLÍK
Nad knihou Jána Mlynárika o dějinách Židů na Slovensku. /906-909/

Marie RYANTOVÁ
Nad knihou Jaroslava Čechury a Jany Čechurové o Pekařově Příběhu Knihy o Kosti. /910-914/

REVIEWS

František ŠMAHEL
Cesta Karla IV. do Francie. 1377-1378. (Václav Bůžek) /915-918/

Libor JAN
Václav II. a struktury panovnické moci. (Kateřina Čadková) /918-921/

Robert ŠIMŮNEK
Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418-1472. (Václav Ledvinka) /921-926/

Alina KARDAS
Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. (Olga Fejtová) /926-930/

Klaus WEBER
Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel 1680-1830, Unternehmen und Familien in Hamburg, Cádiz und Bordeaux. (Michal Wanner) /930-933/

Josef JABLONICKÝ
Samizdat o odboji, II. Štúdie a články. (Jan Rychlík) /934-936/

Vincas BARTUSEVIČIUS, Joachim TAUBER, Wolfram WETTE (ed.), předmluva Ralph GIORDANO
Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941. (Daniel Putík) /937-940/

Wolfgang MUELLER, Arnold SUPPAN, Norman M. NAIMARK, Gennadij BORDJUGOV (Hg.)
Sowjetische Politik in Österreich 1945-1955. Dokumente aus russischen Archiven. (Dagmar Černá) /940-944/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Zpráva o činnosti Českého historického ústavu v Římě v letech 2004-2005. /977-979/

STUDIES

Josef ŽEMLIČKA
Mocran et Mocran. Třetí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské. [Mocran et Mocran. The Third Basle Charter of Frederick II. within the Context of the Golden Bull of Sicily.] /733-782/

Jan HÁJEK, Eduard KUBŮ
Ekonomický nacionalismus českých zemí sklonku 19. a první poloviny 20. století jako středoevropský „model“. Pokus o vymezení specifického typu. [The Economic Nationalism of the Bohemian Lands at the End of the 19th Century and the First Half of the 20th Century as a Central European „Model“. An Attempt to define this Specific Type.] /783-820/

Marcel PENCÁK
Cesta k uzákonění zemského zřízení v roce 1927. [A Path towards the Enactment of the Land-Based System of 1927.] /821-870/

ARTICLES

Jaroslava HOFFMANNOVÁ
Joseph Alois Schumpeter a Jaroslav Goll o rakouské monarchii 1917. [Joseph Alois Schumpeter and Jaroslav Goll on the Austrian Monarchy 1917.] /871-883/

DISCUSSION

Bohumil JIROUŠEK
Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie – možnosti a meze studia. /884-905/

Jan RYCHLÍK
Nad knihou Jána Mlynárika o dějinách Židů na Slovensku. /906-909/

Marie RYANTOVÁ
Nad knihou Jaroslava Čechury a Jany Čechurové o Pekařově Příběhu Knihy o Kosti. /910-914/

REVIEWS

František ŠMAHEL
Cesta Karla IV. do Francie. 1377-1378. (Václav Bůžek) /915-918/

Libor JAN
Václav II. a struktury panovnické moci. (Kateřina Čadková) /918-921/

Robert ŠIMŮNEK
Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418-1472. (Václav Ledvinka) /921-926/

Alina KARDAS
Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących. (Olga Fejtová) /926-930/

Klaus WEBER
Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel 1680-1830, Unternehmen und Familien in Hamburg, Cádiz und Bordeaux. (Michal Wanner) /930-933/

Josef JABLONICKÝ
Samizdat o odboji, II. Štúdie a články. (Jan Rychlík) /934-936/

Vincas BARTUSEVIČIUS, Joachim TAUBER, Wolfram WETTE (ed.), předmluva Ralph GIORDANO
Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941. (Daniel Putík) /937-940/

Wolfgang MUELLER, Arnold SUPPAN, Norman M. NAIMARK, Gennadij BORDJUGOV (Hg.)
Sowjetische Politik in Österreich 1945-1955. Dokumente aus russischen Archiven. (Dagmar Černá) /940-944/

CHRONICLE

Zdenka HLEDÍKOVÁ
Zpráva o činnosti Českého historického ústavu v Římě v letech 2004-2005. /977-979/