104 (2006), č. 3

STUDIES AND ARTICLES

Václav BŮŽEK, Katrin KELLER, Eva KOWALSKÁ, Géza PÁLFFY
Společnost zemí habsburské monarchie 1526-1740 v české, maďarské, rakouské a slovenské historické vědě posledního desetiletí. [Society in the Lands of the Hapsburg Monarchy, 1526-1740, in the Czech, Hungarian, Austrian and Slovak Historiographies of the Last Decade.] /485-526/

Svatava RAKOVÁ
Věda mezi levicí a pravicí: politika ve výkladu národních dějin USA po druhé světové válce. [Science between Left and Right: Politics in the U. S. National History Interpretations after World War II.] /527-557/

Jiří PEŠEK
(Západo)německé dějepisectví poválečné doby mezi tradicí státně politické historiografie a „modernitou“ sociálních dějin. [Die (west)deutsche Geschichtsschreibung der Nachkriegszeit zwischen der Tradition einer politischen Historiographie und der „Modernität“ der Sozialgeschichte.] /558-592/

Aleš PRÁZNÝ
Dějiny a hermeneutika. [History and Hermeneutics.] /593-605/

DISCUSSION

Martin PELC
„Kultura“ a „společnost“ v nedávných diskusích německých historiků. /606-614/

REVIEWS

Milan HLAVAČKA
Protokoly rakouské ministerské rady 1848–1867 před dokončením. /615-618/

Maria BOGUCKA
Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. (Olga Fejtová) /619-622/

Lucio RUSSO
The Forgotten Revolution. How Science Was Born in 300 BC and Why it Had to be Reborn. (Pavel B. Kůrka) /623-624/

Tomáš STERNECK
Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou Portou (1593-1606). (Ludmila Sulitková) /625-628/

Jan KILIÁN
Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. (Pavel Marek) /628-631/

Ctibor NEČAS
Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945).

Jiří HANZAL
Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny etnika na okraji společnosti.

Marek JAKOUBEK
Romové – konec (ne)jednoho mýtu. (Nina Pavelčíková) /631-635/

Jan KŘEN
Dvě století střední Evropy. (Miroslav Kunštát) /635-641/

Steffen HÖHNE, Andreas OHME (Hrsg.)
Prozesse kultureller Integration und Desintegration. Deutsche, Tschechen, Böhmen im 19. Jahrhundert. (Jiří Kořalka) /641-643/

Anna SOSNOWSKA
Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994). (Maciej Górny) /644-646/

Małgorzata MAZUREK
Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych. (Maciej Górny) /646-648/

Václav HOUŽVIČKA
Návraty sudetské otázky. (Jiří Pešek) /648-65/1