104 (2006), č. 2

STUDIES AND ARTICLES

Jan ŽUPANIČ
Cesty k urozenosti. Nová šlechta v Rakousko-Uhersku. [Paths to Ennoblement. A New Nobility in Austria-Hungary.] /269-303/

Ondřej HOUSKA
Československo, Itálie a projekty k upevnění nezávislosti Rakouska v roce 1925. [Czechoslovakia, Italy and Projects Designed to Strengthen the Independence of Austria in 1925.] /304-332/

DISCUSSION

Jan RANDÁK
Revoluční kultura roku 1848. Pokus o možné vnímání revoluce. /333-349/

REVIEWS

Iva ADÁMKOVÁ
Suger ze Saint-Denis znovu? Od Panofského k dnešku. /350-363/

Hana KLAMKOVÁ
Holokaust slovenských Židov: interpretácie v slovenskej historiografii. /364-374/

Miroslav FLODR (ed.)
Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). (František Hoffmann) /375-378/

Norman HOUSLEY (ed.)
Crusading in the Fifteenth Century. Message and Impact. (Antonín Kalous) /378-382/

Mirjam BOHATCOVÁ
Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína. (Olga Fejtová) /382-384/

Jiří MIKULEC
31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství. (Marie Ryantová) /384-387/

Alain CORBIN, Jean-Jacques COURTINE, Georges VIGARELLO
Histoire du corps, I. De la Renaissance aux Lumieres; II. De la Révolution a la Grande guerre. (Milena Lenderová) /388-392/

Matteo SANFILIPPO, Alexander KOLLER, Giovanni PIZZORUSSO (edd.)
Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima eta moderna. (Alessandro Catalano) /392-394/

Leoš MÜLLER
Consuls, Corsairs, and Commerce: The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720–1815. (Michal Wanner) /394-397/

Christophe DUHAMELLE, Jürgen SCHLUMBOHM (red.)
Eheschließungengen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts. Muster und Strategien. (Eduard Maur) /397-400/

Kateřina ČAPKOVÁ
Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. (Miloš Pojar) /400-404/

Erik van REE
The Political Thought of Joseph Stalin. A Study in twentieth-century revolutionary patriotism.

Barry MCLOUGHLIN, Kevin MCDERMOTT (edd.)
Stalin´s Terror. High Politics and Mass Repression in the Soviet Union.

O. V. CHLEVNJUK, R. U. DEVIS, L. P. KOŠELEVA, E. A. RIS, L. A. ROGOVAJA (sost.)
Stalin i Kaganovič. Perepiska. 1931–1936gg. (Bohuslav Litera) /404-408/

Ernst PIPER
Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. (Miloslav Szabo) /408-410/

Stanislav KOKOŠKA
Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání. (Jiří Pešek) /410-414/