104 (2006), č. 1

STUDIES AND ARTICLES

Josef ŽEMLIČKA
„Polská koruna“ Vratislava II. aneb čím ho (ne)mohl obdařit Jindřich IV. Glosy ke středověké korunovační symbolice. [The „Polish Crown“ of Vratislav II. or What Henry IV Could or Could Not Bestow Upon Him. Notes on Medieval Coronation Symbolism.] /1-46/

Marie RYANTOVÁ
Památníky raného novověku jako prostředek individuální sebeprezentace. [Friendship Albums from the Early Modern Age as a Means of an Individual’s Self-representation.] /47-80/

Karel ŠIMA
Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity. [Czech National Festivals of the 1860s as Perfomative Acts of National Identity Construction.] /81-110/

REVIEWS

Helena PEŘINOVÁ
Od patriciátu k elitě. Definice horní měšťanské vrstvy raného novověku v posledních padesáti letech. /111-122/

Pavel SOUKUP, František ŠMAHEL (připravili k vydání)
Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. (Jiří Štaif) /123-127/

Martin KINTZINGER, Jörg ROGGE (Hrsg.)
Königliche Gewalt – Gewalt gegen Könige. Macht und Mord im spätmittelalterlichen Europa. (Miloslav Polívka) /127-130/

Karel KOUTSKÝ
Draci středověkého světa. (Robert Šimůnek) /131-132/

Krzysztof OŻÓG
Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434). (Pavel Krafl) /133-135/

Malyn NEWITT
A History of Portuguese Overseas Expansion 1400-1668. (Michal Wanner) /135-138/

Lenka VESELÁ
Knihy na dvoře Rožmberků. (Jiří Pešek) /138-142/

Derek BEALES
Enlightenment and Reform in Eighteenth-century Europe. (Zdeněk R. Nešpor) /142-147/

Josef OPATRNÝ (ed.)
Emigración Centroeuropea a América Latina, III. La propaganda proemigratoria y la realidad. (Bohumil Baďura) /147-149/

Drahomír JANČÍK, Eduard KUBŮ
Arizace a arizátoři. Drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-1945). (Vlastislav Lacina) /149-151/

CHRONICLE

Luďa KLUSÁKOVÁ
CLIOHRES.net – nové perspektivy pro výzkum a studium historie. /198-201/